Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

PROTI NEVOĽNOSTI V AUTE

Nevoľnosť pri jazde autom sa môže stať skutočným trápením pre rodinu i psa. Stretávame sa s ňou najčastejšie u šteniat, ale spozorovať ju môžeme aj u dospelých jedincov.
Na potlačenie nevoľnosti u psov sa používa veľa lekárskych prípravkov avšak odborníci najčastejšie radia vyskúšať výcvikový program, podobný výcviku proti fóbiám. Ide o nacvičovanie situácie, z ktorej má zviera strach. Konkrétne v tomto prípade majiteľ vozí psa autom, spočiatku na veľmi krátkych trasách, ktoré postupne predlžuje. Zakaždým, keď auto zastaví, čaká na psa člen rodiny alebo iný, priateľsky naladený pes, s ktorým sa môže hrať. Takýto spôsob výcviku má svoje pre a proti. K výhodám patrí vysoká úspešnosť, k nevýhodám zase fakt, že máloktorý majiteľ psa má čas na každodenný, v priemere dva týždne trvajúci výcvik.
Medzi najnovšie metódy znižovania pocitu nevoľnosti patrí spôsob liečby pomocou akupunktúry. Podobne ako u človeka, možno aj u psa nájsť bod, ktorého stlačením zmenšíme, prípadne úplne potlačíme nevoľnosť. Podľa doterajších poznatkov sa hľadané miesto nachádza u psa za veľkým vankúšikom laby na oboch hrudných končatinách. Na toto miesto vyvinieme stály, nie však nepríjemný tlak, spočiatku počas celej, krátkej jazdy, neskôr postačí päť minút. Po nejakom čase uplatňovania tejto metódy zistíme, že body je potrebné stláčať už zriedkavejšie.


Autor fotografie:

Image: digitalart / FreeDigitalPhotos.net