Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Ako myslia psy

Zdrojom nedorozumenia je napríklad predpoklad, že psy myslia rovnako ako my. To pochopiteľne nie je pravda. Váš pes neuvažuje v našom slova zmysle, nepripúšťa si žiadne hlbokomyseľné úvahy. Zhromažďuje skúsenosti a vyhodnocuje ich podľa jednoduchého systému: Je to pre mňa dobré, nie je to pre mňa dobré.

Potom ich zaradí do svojej pamäte a vo chvíli  potreby ich použije. Podľa uspokojovania svojich potrieb teda triedi svet, a aby dosiahol uspokojenie, je ochotný sa mnohé naučiť. Ako k tomu dochádza? Chovatelia psov to nazývajú "spojenie". Napríklad: Chcete ho naučiť, čo znamená výraz "sadni". Môžete skúsiť predviesť toto cvičenie a donútiť ho napodobniť. Ak sa touto cestou nič nenaučí, neznamená to, že je hlúpy. Ani dlhé vysvetľovanie neprinesie očakávané ovocie. Pes pochopí "sadni" až keď sedí, a keď vy túto činnosť "spojíte" s náležitým slovným výrazom. Donúťte ho teda, aby sa posadil, a potom ho pochválte s obdivne vyslovenýrn "sadni, dobre, sadni, pekne sadni" alebo čokoľvek duchaplné vás ešte napadne. Podľa chápavosti to opakujte častejšie a pes si určite toto slovo spojí s danou činnosťou. Až potom môžete toto slovo použiť ako rozkaz alebo ako výzvu.

Iný príklad: Ak chcete psa naučiť, aby prišiel na zavolanie "ku mne", prilákajte ho k sebe tak, že si sadnete a roztvoríte náruč  alebo mu idete v ústrety. Ak sa k vám radostne vrhne, práve tak radostne a nadšene ho pochváľte: "Dobrý psíček" a podobne a chváľte ho. Pes si pomyslí: "Keď bežím k svojej panej na toto zavolanie, má to príjemné dôsledky!"

V chovateľskej praxi sa často stretávame s obezitou, najmä u psov, ktoré sú menej fyzicky zaťažované. Ak v priebehu dňa chovateľ podáva psovi maškrty, napr. ako odmenu pri výcviku, treba s tým počítať pri zostavovaní dennej kŕmnej dávky a trochu ju znížiť. Ak pozorujeme, že pes nežiaduco zvyšuje svoju telesnú hmotnosť, je potrebné znížiť energetickú hodnotu kŕmnej dávky - znížiť zastúpenie tukov a cukrov, zvýšiť podiel balastných látok rastlinného pôvodu (zelenina). Zdravé je zaradiť aj jeden hladový deň v týždni, keď podávame len tekutiny, prípadne symbolickú kŕmnu dávku (kosť, ovocie a pod.) Ak pes nedosahuje hmotnosť primeranú svojej kohútikovej výške a typickú pre svoje plemeno, energetickú hodnotu kŕmnej dávky zvyšujeme. Môže v nej byť  zastúpené väčšie množstvo glycidových krmív (ryža, krúpy, chlieb, sucháre, cestoviny, šrot a pod.) a krmivá s vyšším obsahom tuku (mastnejšie mäso, rastlinný olej, bravčová masť, hovädzí loj, maslo, škvarky a pod.). Musíme však zohľadniť individuálnu schopnosť metabolizmu tukov a cukrov, ich nadbytok v krmive môže sposobiť poruchy trávenia.
Pes sa má kŕmiť jedenkrát denne v ten istý čas, čím sa vyvolá reflexné vylučovanie tráviacich štiav.

 


Autor fotografie:

Image: luigi diamanti / FreeDigitalPhotos.net