Náš test: NEHROZÍ  VÁM  ROZVOD?

Manželstvo je vzťah dvoch ľudí, ktorých názory i želania sa možu odlišovať. Skúste náš test, ale každý osve, aby ste sa pri odpovediach nemohli navzájom ovplyvňovať.

1. Kde by ste chceli oslavovať svoje významné životné výročie?
Najradšej doma v rodinnom kruhu - 1,
 na poriadnom večierku s priateľmi - 0,
 v dvojici -2.

2. Usilujete sa, aby váš domov bol čo najútulnejší?
Samozrejme, chcete predsa, aby vám v ňom bolo dobre - 2,
 ak máte na to čas a náladu - 1,
 nepovažujete to za najdô1ežitejšie - 0.

3. Čo urobíte, ak zistíte, že váš partner vám bol neverný?
Vrátite mu to - 0,
 pekný škandál s vyhrážkou rozvodu - 1,
 skúsite odpustiť, aj keď to bolí-2.

4. Bolí vás hlava. Poviete to partnerovi. Čo urobí on (ona)?

Prinesie vám tabletku - 2,
nevšíma si to - 0,
poradí, čo máte urobiť - 1.

5. Váš partner je na služobnej ceste a nevráti sa načas. Čo to vo vás vzbudí?
Potvrdenie dojmu o jeho/jej neserióznosti - 1,
strach, či sa niečo nestalo - 0,
 zachováte pokoj - 2.

6. Večeriate spolu?
Pravidelne áno - 2,
väčšinou áno - 0,
skoro nikdy-1.

7.Aký je váš vzťah k sexu?
Rôzny - 0,
páči sa mi - 1,
nemohli by ste bez neho žiť - 2.

8. Pohádali ste sa, partner buchne dverami a odíde. Čo vás napadne?
Veď sa on vráti -1,
nech si len ide - 0,
asi som to prehnal/a - 2.

9. Chcete byť doma upravená/ý?
Vždy - 2,
nie vždy sa to dá - 1,
doma chcete svoje pohodlie - 0.

10. Už ste boli svojmu partnerovi neverný/á?
Áno, viackrát - 0,
nie, ale premýšľate o tom - 1,
nie, ani vás to nenapadlo - 2.

VYHODNOTENIE:
Menej než 11 bodov: Možno nebudete súhlasiť, ale vášmu manželstvu hrozí nebezpečenstvo rozvodu. Nejako to medzi vami neklape a je najvyšší čas s tým niečo urobiť.


11 - 22 bodov: K ideálnemu manželstvu máte ďaleko a ako sa zdá, jeden z vás je veľmi nespokojný so spoločným životom. Skúste si o tom pohovoriť, možno stačí len málo a bude vám spolu zase dobre.


Vyše 22 bodov: Z rozvodu nemusíte mať strach. Máte sa radi, vážite si jeden druhého, pomáhate si, klape vám to. Len pozor, aby ste nezaspali na vavrínoch!