SPRÁVATE SA PRIRODZENE?

1.Snívate o budúcnosti?
Často - 4,
nikdy - 1,
 len keď mi nezostáva nič iné - 3,
 nie, nikdy - 3.

2. Máte zlý deň a nič sa vám nedarí. Ako u sa zachováte?
Odreagujem sa na okolí - 3,
uliahnem sa do samoty - 2,
začnem myslieť na najhoršie 1,
upokojím sa - 4.

3. Sympatický muž, s ktorým sa náhodne zoznámlte, vám naznačí, že by s vami rád išiel na večeru:
Po krátkom zaváhaní súhlasím - 3,
odmietnem - 2,
sľúbim, že pôjdem inokedy - 4,
urazí ma to-1.

4. Pozvú vás na spoločenský večierok, na ktorý nemáte vhodné oblečenie. Čo urobíte?
Vyhovorím sa -1,
niečo vymyslím - 2,
oblečiem si to, čo mám - 3,
šaty si požičiam - 4.

5. Neznámy človek sa v autobuse začne na vás usmievať...
Usmejem sa tiež - 4,
robím sa, že som si nič nevšimla - 3,
 tvárim sa odmietavo - 1,
 rozmýšľam, kto to je -2.

6. Nadriadený vám naznačí, že na svoju  prácu  nestačíte. Ako zareagujete?
Uznám, že má pravdu - 4,
dám výpoveď 2,
usilujem sa mu dokázať opak - 3,
posťažujem sa kolegom, že na mne sedí - 1.

7. Okolo vás sa celý deň hovorí o zdravej výžive a pohybe...

Radšej to nepočúvam - 3,
kto má čas a peniaze, ten môže žiť zdravo - 2, považujem to za nezmysel- 1,
sľúbim si, že to skúsim - 4.

8. Ako hodnotíte svoj výzor?

Dobre - 4,
ujde to - 3,
nie najlepšie - 2,
niekedy lepšie, inokedy horšie - 1.

9. Stali ste sa svedkom dopravnej nehody.

Pozerám, čo sa komu stalo - 3,
zavolám sanitku a políciu - 4,
otočím sa a odídem preč 1,
zľaknem sa a cítim sa nepríjemne - 2.

10. Všimnete si, že šéf má prasknuté nohavice. Ako sa zachováte?
Výborne sa zabávam - 3,
 poviem to kolegom - 1,
 taktne ho na to upozorním - 4,
 cítim sa trápne - 2.

VYHODNOTENIE:
Do 22 bodov: Trpíte prehnanými obavami a úzkostlivo sledujete vlastné správanie. Preto často pôsobíte chladným a neprístupným dojmom. Takto síce tlmíte svoje negatívne povahové vlastnosti, ale ustavičnou sebakontrolou sa oberáte o radosť zo života.


23 až 32 bodov
: Zvyčajne sa správate prirodzene, ale vždy sa snažíte predvídať, akú odozvu vyvolajú vaše postoje a názory. Mienka okolia vám síce nie je ľahostajná, ale nedáte sa ani prehnane obmedzovať.


33 až 40 bodov: Žijete podľa svojich predstáv. Cítite sa dobre a väčšinou ste sama so sebou spokojná. Zavše sa u vás prejavuje sklon k sebeckosti a panovačnosti. Niektorým ľuďom sa zdáte prehnane suverénna a sebaistá.