Sviatok svätého Valentína

Pre niektorých je len americkým sviatkom. Pre ďalších dňom, ktorý im pripomenie, že by mali svoju polovičku nejakým spôsobom potešiť.

Legendy o vzniku sviatku zaľúbených

Hoci bol sv. Valentín biskup a mučeník, vznik tohto sviatku je opradený legendami. Podľa jednej z nich vznikol ako náhrada za pohanský sviatok slávený 15. februára, ktorý bol spojený s milostnými orgiami. Učinila tak cirkev, aby tieto praktiky upadli do zabudnutia. A naopak, snažila sa zdôrazňovať význam sviatku sv. Valentína, ktorý bol oslavovaný deň pred pohanským sviatkom. Svätý Valentín sa tak stal ochrancom všetkých zaľúbených. Toto je však iba jedna z mnohých povedačiek. Ďalšia sa spája s oblasťami stredovekého Anglicka a Francúzska, kde si ľudia všimli, že približne v polovici februára sa vtáci pária, a preto sa stal 14. február sviatkom zamilovaných.

Svätý Valentín

14. február je spomienkou na svätca s názvom Valentín. Hoci svätých s týmto menom je viac, v polovici februára si spomíname na toho, ktorý pôsobil ako kňaz v Ríme. Boli to ťažké časy spojené s vojnami. Aj vtedajší rímsky panovník sa snažil vybudovať silnú armádu. Postupom času zistil, že vojaci, ktorí boli slobodní, boli v boji oddanejší. Preto vydal nariadenie, ktoré zakazovalo bojovníkom vstúpiť do manželstva. No kňaz Valentín s týmto nesúhlasil a páry oddával. Samozrejme, dlho sa to neutajilo a zomrel mučeníckou smrťou 14. februára.

Podľa iných zdrojov sa kňaz Valentín dostal do väzenia kvôli spomínanému sobášeniu mladých párov i napriek zákazu. O jeho osude mal však rozhodnúť sudca. Sv. Valentín sa vo väzení modlil za jeho obrátenie. Sudca Asterius Valentínovi povedal, že nech mu dá dôkaz o existencii Boha, teda nech uzdraví jeho slepú dcéru. Tak sa aj stalo a celá sudcova rodina uverila. No čoskoro sa správy o zázračnom uzdravení dostali medzi ľudí a pohania sa pričinili o to, aby bol Valentín sťatý. 

Sviatok sv. Valentína vo svete

K tomuto dňu sa viažu rozličné zvyklosti. Zatiaľ čo u nás sa sviatku zaľúbených nepripisuje až taký veľký význam, v niektorých krajinách má silnú tradíciu. Talianky dostávajú od svojich polovičiek kvety alebo si páry zájdu na slávnostnú večeru. V Japonsku je zasa zvyk, že dievčatá venujú chlapcom čokoládu. Španieli sú zasa romantici a oslavujú pri spoločnom jedle a pri svetle sviečok.


-w-
 
Autor fotografie:https://pixabay.com/sk/ruky-l%C3%A1ska-p%C3%A1r-spolu-prsty-%C4%BEudia-437968/