Sviatok svätého Mikuláša: čo by ste o tomto svätcovi mali vedieť?

V predvečer sviatku sv. Mikuláša si deti dávajú vyčistené čižmy do okien a čakajú na jeho príchod. Kto bol v skutočnosti sv. Mikuláš?

Hoci dnes mnohé deti i dospelí vnímajú deň sv. Mikuláša hlavne cez balíčky plné sladkých dobrôt a vzájomného obdarovávania sa, v skutočnosti má tento sviatok kresťanský pôvod. Osobnosť sv. Mikuláša je reálna. V živote tohto svätca sa nachádza množstvo zaujímavostí, ktorými sa môže bežný človek inšpirovať aj dnes.

Kto bol v skutočnosti sv. Mikuláš?

Sv. Mikuláš bol predovšetkým človek s veľkým srdcom, biskup, ktorý pochádzal z oblasti, kde aktuálne leží Turecko. Hoci neexistuje veľa prameňov prezrádzajúcich detaily z jeho života, niektoré skutočnosti sú neodškriepiteľné.
Mikuláš prišiel na svet niekedy v rokoch 270 až 286 v meste Patar. Narodil sa do dobre situovanej rodiny. Avšak je známe, že neskôr svoje dedičstvo venoval núdznym. Jeho strýko bol biskup a z 19-ročného Mikuláša sa stal kňaz a predstavený kláštora. Neskôr bol Mikuláš vyhlásený za svätého a stal sa biskupom v Myre. Medzi ľuďmi bol známy svojím temperamentom a hlavne veľkým srdcom, pretože celý svoj život zasvätil pomoci tým najbiednejším.
Život sv. Mikuláša nebol prechádzkou ružovou záhradou. Keďže veril v Ježiša Krista, niekoľko rokov strávil vo väzení, kde bol mučený. Prepustený bol po siedmich rokoch vďaka milosti, ktorú mu udelil cisár Konštantín.
Sviatok svätého Mikuláša: čo by ste o tomto svätcovi mali vedieť?
Zdroj: pixabay.com

O sv. Mikulášovi koluje veľa legiend

Azda najznámejšou legendou, ktorá koluje o tomto svätcovi, je záchrana troch dcér bez vena. Tri dcéry nemali žiadne veno. Podľa vtedajších zvyklostí mali skončiť v nevestinci. O ich osude sa dozvedel sv. Mikuláš. Ani chvíľu neváhal a na okne chudobného otca nechal tri večery za sebou mešec plný peňazí. Vďaka tomu sa dcéry mohli vydať a hlavne, vyhli sa nevestincu. Prianím sv. Mikuláša bolo, aby tento čin zostal v tajnosti. Avšak nestalo sa tak, a preto vraj vznikol zvyk dávania čižiem do okna, ktoré sa plnia ovocím či sladkosťami.

O sv. Mikulášovi sa traduje aj množstvo ďalších legiend. Jedna z nich hovorí o tom, ako zachránil námorníkov na rozbúrenom mori. Iná poukazuje na záchranu nespravodlivo odsúdených, ďalšia rozpráva o tom, ako Mikuláš požiadal námorníkov vezúcich pšenicu, aby časť z nej rozdali chudobným. Oni tak urobili a po príchode do prístavu zistili, že zásoby sú úplne celé, hoci časť z nich venovali chudobným.

Ako osláviť sviatok sv. Mikuláša s deťmi?

V predvečer sviatku sv. Mikuláša si dávajú deti čižmy do okien. Je to skvelá príležitosť, ako sa s najmenšími porozprávať o tomto veľkom človeku a prezradiť im viac z jeho života.

Mirka
Autor fotografie:www.pixabay.com