Kto bol svätý Mikuláš?

  Svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätcov už niekoľko storočí. Prečo je tomu tak? Svätý Mikuláš Mýrsky (pôsobil ako biskup v Myre) si zaslúži miesto medzi svätcami nielen kvôli svojej štedrosti a plným mikulášskym čižmičkám. Jeho príbeh je oveľa zaujímavejší.

Napriek popularite aj v dnešnom svete, nevieme veľa o jeho skutočnom živote. Narodil sa okolo roku 270 na južnom pobreží Malej Ázie. Už v mladosti bol povestný pre svoju dobročinnosť, ktorá ešte vzrástla, keď sa stal biskupom v meste Mýre (obec v južnom Turecku).
 
Z jeho životopisu je známa epizóda, ako dal nepozorovane v noci trom chudobným dievčatám peniaze na veno, aby sa mohli čestne vydať a nemuseli pracovať ako neviestky. Slobodné dievčatá si ho vybrali za orodovníka práve na základe tohto príbehu. Odtiaľ sa azda odvodzuje ľudový zvyk v niektorých krajinách, že v noci pred sviatkom sv. Mikuláša sa dávajú deťom darčeky tak, aby nezbadali, kto im ich dáva.
 
Svätý Mikuláš sa vďaka ďalším zázrakom a dobrým skutkom, ktoré vykonal stal patrónom námorníkov, obchodníkov, majiteľov záložní, lekárnikov či voňavkárov.
 
V podobe, v akej sa tieto rozprávania zachovali, ich možno zaradiť medzi legendy, v ktorých ťažko určiť, čo v skutočnosti bolo historickou udalosťou a čo nie. Aj napriek všetkým pochybnostiam je však evidentné, že išlo o výnimočnú osobnosť, ktorú si vážili nielen jeho súčasníci, ale aj naše generácie.
 
Sv. Mikuláš Mýrsky zomrel niekedy medzi rokmi 345 a 352. Pochovali ho v miestnom kostole, kde boli jeho telesné pozostatky až do roku 1087. Následne boli pozostatky prenesené do prístavného mesta Bari. Práve tu postavili nový kostol zasvätený sv. Mikulášovi, do ktorého uložili svätcove telesné pozostatky. Odvtedy sa sv. Mikuláš z Mýry nazýva aj sv. Mikuláš z Bari.
 
Vráťme sa ešte k dnešnej tradícii darčekov, ktorá sa zachovala ako pripomienka štedrosti Sv. Mikuláša. Zvyk obdarovať najmenších drobnými darčekmi sa preniesol z Holandska do Severnej Ameriky, kde sa zmiešala s tradíciou dobré deti odmeňovať a zlé potrestať. Z našej tradície však Mikuláš odmeňuje deti preto, že on je štedrý a dobrý, nehodnotí skutky obdarovaných. A tak tento rok na čertov radšej zabudnite!
 

(-de-)

 
Autor fotografie:www.pixabay.com