Galérie už nie sú ako kedysi...našťastie!

Koľkokrát ste za posledný rok navštívili galériu? Každý opýtaný by na túto otázku odpovedal asi odlišne. Niektorí by lovili hlboko v pamäti, kde by v kolónke zážitky zo školy vykúkal obraz zavesený na stene galerijnej miestnosti. Iný by nemusel hľadať až tak ďaleko. Pred očami by sa mu vynoril prázdninový, či dovolenkový oddych, počas ktorého v rámci spoznávania krajiny navštívil aj kus kultúry a výtvarného umenia. Ako sú na tom galerijné inštitúcie na Slovensku? Zmenilo sa v nich niečo?

Ak patríte medzi skupinu, ktorá sa do výtvarného umenia moc nevyzná a nechcete pred obrazom, o ktorom si myslíte svoje uznanlivo krútiť hlavou, len kvôli tomu, že sa to tak patrí, máme pre Vás riešenie. Na rozdiel od dôb dávno minulých, kedy galérie plnili predovšetkým zbierkotvornú funkciu, dnes sú aj ony nútené bojovať o svojho návštevníka. Štýl vedenie výstavného programu, kedy sa obraz zavesil na stenu je už dávno preč. Výtvarné diela ostávajú aj naďalej hlavnou témou, avšak dnešný divák je oveľa náročnejší. Nehovorím len o dospelom návštevníkovi, ale aj o deťoch, ktoré vidia výstavu najčastejšie v sprievode svojho učiteľa. Preto väčšina zo slovenských galérií pridáva k výstavám ( a je jedno či ide o monografickú, skupinovú výstavu, či výstavu zo zbierok) sprievodný program. K programu vernisáží výstav častejšie pribúdajú okrem hudobných vystúpení aj dramatické vstupy v podobe happeningov, či performance. Otvorením výstav sa život v galérii nekončí. Počas ich trvania sú do dramaturgie začlenené lektorské výklady, tvorivé dielne, sprievodné prednášky, workshopy na danú tému, či v neposlednom rade aj módne prehliadky a premietanie tematicky ladených filmových blokov. Naozaj, stačí si len vybrať z bohatej ponuky výstavných podujatí v galériách na Slovensku, a aj svojím záujmov podporiť kus kultúry, ktorú vytvárame spoločne. Určite budete milo prekvapení a nájdete si novú cestu k výtvarnému umeniu.
 
Viac o výstavách a sprievodných programoch jednotlivých galérií môžete nájsť napríklad aj na portály muzeum.sk v sekcii GALÉRIE.
 
Katarína Matušková