Československá rozprávka

    Možno ste o takej nečítali v žiadnej  knižke pre deti, ani ste si takú nevypočuli od starej mamy a ani ju nesledovali v televízii. Dokonca ju neponúka ani kyberpriestor, na ktorom nájdete ozaj všetko. Rozprávka s takým názvom totiž neexistuje. Ibaže by sme Československou rozprávkou nazvali udalosti roka 1918 a nasledujúcich, keď vznikla Československá republika. Myslím, že v prípade Čechov a rovnako Slovákov išlo v porovnaní so životom v Rakúsko-Uhorskej monarchii o rozprávkové obdobie, pretože sa oba národy vymanili spod vplyvu Habsburgovcov a Maďarov.

ČSR fungovala ako demokratický štát. Slováci mohli konečne legálne používať svoj materinský jazyk, ktorý sa stal úradným rovnako ako český. Ústava garantovala všeobecné, rovné a tajné hlasovacie právo, slobodu tlače a zhromažďovania. Na celom území štátu bol uzákonený osemhodinový pracovný čas, právo na štrajk. Demokratický charakter štátu podčiarkovalo i zrušenie šľachtických titulov a stavovských výsad.

Tak čo? Bola to Československá rozprávka? Možno aj áno, hoci mala svoje nedostatky. Škoda, že rok 1939, keď vypukla druhá svetová vojna, tento príbeh predčasne dopísal.

Počkať, počkať! Nekončime tak smutne. Jednu veselú rozprávku o vzniku Československa som vo svojej knižnici predsa len našiel. Starý dobrý Josef Čapek ju nazval Ako psík a mačička oslavovali 28. október. Psík sa tváril múdro a mačičku poučoval: „...kedysi bolo na svete horšie než teraz, bola veľká vojna a hlad a ľudia boli nešťastní, pretože mali zlého cisára pána, a teraz je to na svete tisíckrát lepšie, pretože nie je vojna a ľudia majú dobrého pána prezidenta, ktorý sa volá Masaryk. A pred mnohými rokmi, práve 28. októbra, keď to už ľudia s tou vojnou a tým cisárom nemohli vydržať, urobili všetkému koniec... A tak na pamiatku toho dňa každého 28. októbra ľudia vždy vyvesujú na domy zástavy a sú veselí...“

Michal Várošík 10/2018

 Československá rozprávka