Deň svätého Mikuláša je tu. Objavte podstatu tohto sviatku
Sviatok sv. Mikuláša nie je len o sladkých maškrtách v čižmičkách detí. Má oveľa hlbší význam, na ktorý by sme nemali zabúdať. 
 
Hlboké posolstvo v sebe nesie práve osobnosť sv. Mikuláša. Hoci je jeho život sčasti zahalený tajomstvom, aj tak máme o ňom dostatok informácií, ktoré sú minimálne inšpirujúce. 
 
Zo života sv. Mikuláša
 
Mikuláš pochádzal z dobre situovanej rodiny a takisto sa mu dostalo dobrej výchovy. Bohužiaľ, ako mladý chlapec o rodičov prišiel. Zostal mu však majetok, ktorý si mohol užívať. On sa však rozhodol rozdať ho chudobným, čo veľa napovedalo o jeho ďalšom smerovaní. Už k tomuto obdobiu sa viaže viacero legiend. Azda najznámejšia je o troch dcérach a ich otcovi. Ten sa trápil nad tým, že ich nemohol vydať, pretože nemali veno. Mikuláš mu tri večery po sebe dal do okna mešec mincí. Hoci chcel, aby jeho skutok zostal utajený, na tretí večer ho muž odhalil a zahrnul ho slovami vďaky. 
 
Zmienky o sv. Mikulášovi sa zachovali aj zo začiatku 4. storočia. Práve vtedy pôsobil Mikuláš ako biskup v meste Myra. Svoje poslanie bral skutočne vážne, čo sa mnohým nepáčilo. Z tohto dôvodu sa dostal do väzenia, kde ho vôbec nešetrili. Nevyhol sa mučeniu. Po určitom období ho na základe Milánskeho ediktu oslobodili. Tak mal opäť šancu venovať sa svojim povinnostiam, pričom veľmi rád pomáhal najmä chudobným. 
 
Mikuláš sa dožil pekného veku a pochovaný bol v Myre. Po niekoľkých storočiach však jeho pozostatky previezli do Talianska, konkréte do mesta Bari. Postupne začali sv. Mikuláša uctievať všetci kresťania. 
 
V priebehu dejín sa k sviatku sv. Mikuláša pridružil zvyk darovať deťom sladkosti. Niektorí tvrdia, že tradícia vznikla v Holandsku, iní v Nemecku spoločne s hrou detí v kláštornej škole v desiatom storočí. 
 
Aký je odkaz sv. Mikuláša pre nás? 
 
S predvečerom sviatku sv. Mikuláša je spojené rozdávanie sladkostí. Možno je to aj príležitosť k tomu, aby sme sa so svojimi deťmi či najbližšími bližšie pozreli na osobnosť sv. Mikuláša – porozprávali alebo prečítali si jeho príbeh. Aj týmto spôsobom môžeme zabrániť tomu, aby sv. Mikuláša nahradili Santa Claus či Dedo Mráz. 
 
-w-
 
 


Autor fotografie:https://pixabay.com/sk/sinterklaas-mikul%C3%A1%C5%A1-die%C5%A5a-diev%C4%8Da-559709/