Politika, boje, intrigy...to je novinka Právo krvi a železa

Právo krvi a železa je temný príbeh plný bolesti a vášne z čias kolísky európskych národov v tajomnom období 6. – 7. storočia. Zachytáva obdobie, ktoré predchádzalo vzniku Samovho kráľovstva. Autorka do knihy vtesnala v podstate tri príbehy o troch ríšach: Franskú ríšu na západe, Byzantskú ríšu na východe a v Európe sa sústredí na Avarov. Vykresľuje ich kultúru, zvyky a samotnú históriu.
Tie jednotlivé príbehy sa postupne prelínajú prostredníctvom liečiteľky, Slovanky, ktorá žije medzi Avarmi.

Politika, boje, intrigy...to je novinka Právo krvi a železaO čom je Právo krvi a železa?

Hoci Slovania boli v podriadenom postavení voči Avarom, v Európe spolu tvorili nepremožiteľnú obávanú silu, ktorej okolité národy nedokázali vzdorovať. Preto mocnejúca Franská ríša nezaváha, keď kráľa Chlotara II. a jeho syna Dagoberta I. osloví byzantský cisár Herakleios s naliehavou prosbou o spoluprácu: s Avarmi a so Slovanmi treba zatočiť a vraziť medzi nich klin, pretože rozdelení nebudú takí silní a konečne sa s nimi dokážu porátať. Majú v rukách silnú zbraň: Malykeia, jediného žijúceho potomka posledného antského vládcu Musokia.

A tak v roku 623 prichádza do Devínskej brány, významnej križovatky obchodných ciest na sútoku riek Dunaja a Moravy, výprava diplomatických vyslancov v prestrojení ako kupecká karavána na čele s mladým franským kupcom Samom. Výprave velí veliteľ Dervan so zlobou v duši a s nenávisťou k barbarom, pretože pri slovansko-avarskom vpáde na územie jeho domoviny v Bavorsku ako dieťa prišiel o celú rodinu a bol svedkom ich vražedného vyčíňania.
Spočiatku nie je jasné, ako majú splniť kráľovský a cisársky rozkaz, ale keď vyslanci spoznajú najnezvyčajnejšiu princeznú, akú kedy videli, otvoria sa im brány do celkom nového, neznámeho sveta, aj brány do srdca. Nespútaná princezná Kazi je ako prírodný živel, dotkne sa srdca každého, kto sa s ňou stretne, a rúca nielen spoločenské normy, ale aj zvyčajný pohľad na svet.

Príchod kupcov medzi Slovanov roztočí koleso osudu, a keď o niekoľko mesiacov odchádzajú späť do Francie, zanechávajú za sebou smrť, spúšť a chaos. Aby Slovania prežili, musia nadviazať nové spojenectvá. No ani táto cesta nebude ľahká. A princezná Kazi sa bude musieť vzdať toho, čomu prirodzene vládla – lásky...

Zuzka Šulajová nie je historička a jej ambíciou ani nebolo napísať historickú knihu. Chcela priblížiť dejiny staré 1500 rokov, opierala sa o historické fakty a postavy, no pridala tomu svoju spisovateľskú pečať. A treba uznať, že má rozprávačský talent, vie dobre prepojiť historické udalosti s fiktívnym svetom.

Kniha Právo krvi a železa je nabitá historickými informáciami, postavami a aj preto sú súčasťou knihy nielen mapy, ale najmä zoznam postáv (hviezdičkou navyše označila skutočné postavy) a tiež slovník slov, ktoré by vám mohli robiť problémy.

„Odkedy ma Pavel Dvořák naučil láske k histórii, pochopila som, že dejiny nie sú suchopárny školský dejepis a letopočty. Chcem ukázať, že dejiny sú plné vášnivých príbehov rovnakých ľudí, akí sme dnes my. Za celé stáročia sa nič nezmenilo, mení sa iba technika. Stále riešime vzťahy, moc, peniaze, sex, politiku, boje, intrigy a nadradenosť verzus podriadenosť. Stále sme iba omrvinkami vo svetovom mori diania, no práve od tej omrvinky tak veľa záleží,“ dodáva Zuzka Šulajová.

Politika, boje, intrigy...to je novinka Právo krvi a železa