Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Podmanivý príbeh lásky medzi šľachtičnou a parížskym hrobárom, ktorý vás chytí za srdce

Najstarší príbeh boja medzi dobrom a zlom, kde sa spája čierna a biela a kde bohatstvo nad chudobou nevíťazí. V období francúzskej revolúcie bojujú Inéz a Marcel za právo slobody a právo môcť sa milovať. Keď Marcela nadchnú ideály, za ktoré je ochotný bojovať priloží ruku ku krvavej mašinérii, ktorá stála život dva milióny ľudí vrátane Ľudovíta XVI. a Márie Antoinetty. Práca asistenta kráľovského kata je však zradná  a on sa musí prizerať, ako mu najbližší umierajú priamo pred očami. Na rad prichádza aj jeho milovaná Ynez.
Na pozadí búrlivých udalostí, ktoré sa nezmazateľne zapísali do dejín Európy sa odohráva príbeh lásky, ktorý prežil navzdory tajomstvám minulosti a krutosti vojny.

Kam je Marcel ochotný zájsť aby zachránil svoju lásku?
Je vôbec možné zvíťaziť?

V krutých časoch, keď sa nedalo veriť nikomu, sa naši hrdinovia budú musieť rozhodnúť, čo všetko sú ochotní obetovať, aby ich príbeh prežil to najtemnejšie obdobie francúzskych dejín.

Podmanivý príbeh lásky medzi šľachtičnou a parížskym hrobárom, ktorý vás chytí za srdceZačítajte sa do úryvku knihy Hrobár z Paríža:
Znenazdania sa uprostred noci strhla burka. Blesky bičovali oblohu, prudký vietor roztváral okna a balkónové dvere. Ozveny hromov sa rozliehali niekoľko kilometrov od Paríža. Na jedno z takých zahrmení sa zobudila aj Ynez. Okno sa zúrivo trepotalo, premoknuté záclony div neuchytil vietor a dnu na podlahu dopadali ostré kvapky dažďa. Okamžite vyliezla z postele a utekala ho zavrieť. Pošmykla sa na mokrej dlážke, ale nespadla. Chytila kľučku a pozrela na oblohu. Zablyslo sa. Skríkla. Tak ako to robila vždy, keďže sa bála burky. Tentoraz to však bolo iné. Nepočula nič. Nepočula zahrmenie, ktoré zobudilo desiatky Parížanov, ani vlastný krik. Pozabudla na skutočnosť, že je hluchá. Obklopovalo ju ťaživé ticho. Vykríkla ešte raz. Cítila, ako sa jej chvejú hlasivky, otvárajú ústa, no uši nezachytili jediný zvuk. Zmätene sa rozhliadla vôkol seba. Začala kričať. Zúfalo, prosebne, chcela zmeniť skutočnosť, nezmeniteľnú skutočnosť. Rozplakala sa. Ako zmyslov zbavená pobehovala po izbe a zhadzovala rôzne predmety ako vázy či knihy na zem. Čakala na zvuk rozbíjajúceho sa porcelánu, hrubých knižných zväzkov. Nič. Ticho jej sveta neustávalo. Zvyšok domácnosti sa však na ten rachot zobudil. Slúžky vbehli do jej izby a snažili sa upokojiť svoju paniu, ale márne. A bezmocní rodičia len stali vo dverách, dívajúc sa na utrpenie svojej dcéry. „Zavolajte doktora,“ skonštatovala Renea.
Bolo to jedine, čo mohla urobiť.

POZOR SÚŤAŽ

Súťažná otázka: V ktorom storočí sa odohráva dej románu Hrobár z Paríža?

Správna odpoveď: V 18.storočí, v období francúzskej revolúcie.

Knihy vyhrávajú: Diana Ludrovcová z Kameničnej a Andrea Ivančáková zo Svitu

Srdečne blahoželáme!