ERIK ONDREJIČKA  Oči a rýmy: nočné piesne kamenného mesta

Multimediálny projekt nočnej mestskej poézie súčasného slovenského básnika, doplnený o špeciálne skomponovanú džezovú hudbu Miloša Železňáka a ilustrácie Petra Uchnára a Juraja Viteka. Do priloženého CD je zaranžovaná hudba, zvuky a texty básní tak, aby vytvárali originálny celok.

 

Kniha, ktorá vyšla vo vydavateľstve PROKAT získala v súťaži O najkrajšie knihy Slovenska 2012 CENU MINISTERSTVA KULTÚRY SR AUTOROVI ZA VYNIKAJÚCE ILUSTRÁCIE. No nielen to je dôvodom, prečo spomínanú zbierku poézie otvoriť, začať čítať a dokonca aj počúvať. Multimediálny projekt je na Slovensku ojedinelým počinom s originálnou poetikou a zvukovou kompozíciou. Nočný svet mesta sa pre básnika, Erika Ondrejičku stáva každodenným svetom starej Bratislavy, kde sa autor narodil. Prepojenie s hudbou sa v zbierke nachádza nielen vďaka priloženému CD, ale aj vďaka vsuvkám, ktoré poukazujú na majstrov hudby rôznych období.
 
Erik Ondrejička pozíva čitateľa na potulky nočným mestom, kde stretáva osudovú ženu. Všetky zvuky, ktoré charakterizujú nočný svet nachádza čitateľ nielen v písanom slove, ale aj v počutých zvukoch.
Druhá časť zbierky pod názvom CHRYZAN je venovaná matke básnika, kedy sa aj po rokoch vyrovnáva s jej odchodom. Autorova poetika je plná skrytého dôvtipu a múdrosti.
 
CD, ktoré je súčasťou knihy obsahuje básne doplnené o džezovú hudbu Miloša Železňáka. Básne Erika Ondrejičku si tak nachádzajú svojich „čitateľov“ aj medzi slabozrakými a nevidiacimi
 
SÚŤAŽNÁ OTÁZKA znie:
Kedy bola zbierka Erika Ondrejičku – Oči a rýmy vydaná? 
Správnu odpoveď nájdete v texte. Zasielať nám ju môžete do 29. 11. 2012 na adresu sutaz@dennikrelax.sk, do predmetu napíšte heslo: VIRVAR. Jedného z vás odmeníme spomínanou knihou.
Nezabudnite uviesť poštovú adresu pre prípad výhry!
 
Výherca knihy: Na vnútornej strane viečok je: Ľubomíra Šoltýsová z Popradu.
KM
 
ERIK ONDREJIČKA  Oči a rýmy: nočné piesne kamenného mesta