Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Postoj k peniazom nie je u žien aj mužov v jednej „harmónii“?!

Ach, tie peniaze! Čo by sme boli robili, keby ich vôbec nebolo? Možno by bol život jednoduchší, mierumilovnejší, alebo sa mýlime? Na to nám, žiaľ, nikto s určitosťou nezodpovie, no oveľa vážnejšou aktuálnou témou sa stáva postoj a vnímanie hodnoty peňazí.

V každej domácnosti sa počas bežného dňa aspoň trikrát spomenie momentálna finančná situácia, zadlženosť, respektíve šetrenie. Niekedy je to viac než potrebné, aby si všetci jej členovia rovnako uvedomili hodnotu peňazí a pokiaľ je to možné, tak aj ponaprávali svoj vzťah k financiám.

Nie je možné a zvlášť dnes, aby všetko ťahal len jeden člen, a to prevažne muž. Ak už tomu okolnosti inak nedovoľujú, sú nevyhnutné zmeny v hospodárení, ktoré sa budú pravidelne kontrolovať a prepočítavať. Nie je to vôbec príjemná situácia, ale vždy môže byť ešte horšie!

Spomíname to zvlášť preto, že je dôležité vybudovať v každej rodine primerané vzťahy, a to aj vzhľadom na aktuálnu finančnú situáciu. Doteraz sa na ženy nazeralo ako na malicherné, roztopašné, pobehujúce každý deň po nákupoch. Odborníci sa k tejto téme vyjadrujú čoraz opatrnejšie a viac sa zastávajú žien.

Tie si uvedomujú, ako veľmi sú ich možnosti, hlavne čo sa týka naplnenia pracovných úloh, zvládania domácnosti a starostlivosti o deti výrazne obmedzované. Takto sa častejšie uchyľujú k práci na pol úväzok, na dohodu alebo vyhľadávajú možnosti pracovať z domu.

Finančnú situáciu vidia viac negatívnejšie ako muži. Aj keď sa vám celkom darí, žena má vždy potrebu ešte viac sa uskromňovať a odkladať na “horšie časy“. Muži zo svojej pozície viac riskujú, neboja sa požiadať o ďalší spotrebný úver na auto či rekonštrukciu domu. Ak majú, tak sa rozdávajú...

Tu potom dochádza k nesúladu medzi vnímaním hodnoty peňazí u žien a u mužov. Jedna strana túži po šetrení, druhá hľadá možnosti, kde treba investovať. Aj na tomto základe je viac rozhádaných, rozvrátených rodín, ktoré si začínajú žiť na princípe “každý zo svojho“. To je len dočasné a skôr či neskôr to jedného z nich omrzí. V hre sú len dve možnosti. Buď to spoločne ako rodina vyriešia, alebo vzdajú. Aj takto sa dnes žije...   

Tatiana
Autor fotografie:https://pixabay.com/sk/p%C3%A1r-mu%C5%BE-%C5%BEena-l%C3%A1ska-%C4%BEudia-mlad%C3%BD-1343952/