O “krok” bližšie k mame

 Hlavným cieľom OZ malíček je pomáhať po predčasnom pôrode vytvárať na oddeleniach podmienky pre čo najväčšiu prítomnosť rodičov s ich deťmi. A jednou z ďalších aktivít, ktorá tomu pomohla, bolo aj zakúpenie 40 špeciálnych výhrevných postielok pre perinatologické centrá v rámci projektu Najkrajší hlas. Tie už niekoľko mesiacov napomáhajú predčaniatkam a rizikovým novorodencom k skoršiemu prechodu dieťaťa z inkubátora k mame, ktorej hlas je ten najkrajší a jej náruč tá najláskavejšia a najbezpečnejšia. Projekt bol realizovaný v spolupráci s portálom Ľudia ľuďom a nadáciou Rádio funguje v celkovej hodnote takmer 70 000 eur.

Minulý rok na jeseň pripravilo OZ malíček v spolupráci s darcovským portálom Ľudia ľuďom a šiestimi slovenskými najpočúvanejšími rádiami užasnú zbierku s názvom Najkrajší hlas, ktorej cieľom bolo vyzbierať 70 000 eur na nákup špeciálnych výhrevných postielok - Novorodeneckých lôžok MINI s výhrevnou podložkou do 6 perinatologických centier na Slovensku. Práve tie zabezpečujú intenzívnu, resuscitačnú a vysokošpecializovanú neonatologickú starostlivosť o predčasne narodených a kriticky chorých novorodencov.

Pre dieťatko je v tomto období mimoriadne dôležitá prítomnosť matky, ktorej hlas mu dodáva pocit istoty a bezpečia, cez zvuk inkubátora ho však nemôže plnohodnotne vnímať. Rovnako sú obmedzené aj starostlivé dotyky, či mamine nežné pohľady. „Postieľky s vyhrievaným matracom jednoznačne skrátia najmenším nezrelým deťom s váhou od 400 g do 1000 g pobyt v inkubátore až o niekoľko týždňov. Ľahko nezrelé deti sa pobytu v inkubátore, vďaka vyhrievaným matracom s automaticky regulovanou teplotou, dokonca často vyhnú a umožnia im kontakt s matkou už od prvých chvíľ,“ povedala k významu postielok štatutárna zástupkyňa OZ malíček Ľubka Kaiserová. 

Oddeleniam v Prešove, Košiciach, Banskej Bystrici, Martine, Nových  Zámkoch a Bratislave boli postupne odovzdávané zástupcami partnerov projektu spolu s moderátormi zapojených rádií tieto špeciálne postielky v celkovej hodnote 69 tis. eur, ktoré podporujú udržiavanie telesnej teploty u predčasne narodených a rizikových novorodencov. Vďaka tomu tak dieťatko nespotrebuje toľko energie na zabezpečenie vlastnej termoregulácie, čím je možný skorší prechod dieťaťa z inkubátora k jeho mame.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili a prispeli tak nie len na nákup postielok, ale pomohli mnohým deťom narodených predčasne k tomu, čo je pre novorodencov v termíne a bez zdravotných komplikácií úplne prirodzené - počuť a cítiť svoju milujúcu mamu.

OZ malíček realizuje tieto a mnohé ďalšie projekty  s cieľom zmierniť dopady predčasného pôrodu pre dieťa i jeho rodičov a vytvárať tak most pomoci medzi odborníkmi z neonatologickej praxe a “svetom” predčasne narodených detí a ich rodín, pričom hlavným poslaním združenia je v spolupráci s neonatologickou spoločnosť práve zintenzívnenie kontaktu rodičov a ich detí na oddeleniach a zabezpečiť podmienky pre čo najväčšiu mieru prítomnosti mamy pri svojom bábätku.