Ako vedieť, či je moje dieťa zrelé do školy?

 Obdobie zápisov do základných škôl sa už začalo. Mnohí rodičia majú obavy, či je ich dieťa spôsobilé na to, aby zvládlo všetky povinnosti, ktoré z návštevy základnej školy vyplývajú. Podľa čoho môžete usúdiť, že vaše dieťa je pripravené začať navštevovať základnú školu?

Školská zrelosť dieťaťa sa neposudzuje len podľa jeho šikovnosti a schopnosti učiť sa, teda podľa jeho intelektu. Rovnako dôležitým aspektom je aj telesnásociálna stránka jeho vývinu. Ak dieťa spĺňa všetky predpoklady, nemáte sa prečo obávať jeho neprijatia. Ako rodičia máte možnosť aj sami zhodnotiť niektoré znaky pripravenosti. Samozrejme posledné slovo majú pedagógovia na zápise do 1. ročníka. V prevažnej miere sú to veci, ktoré vaše dieťa vykonáva možno už automaticky, bez toho, aby ste si to vy, alebo váš potomok špeciálne uvedomovali. Sú však dôležitým znakom školskej zrelosti.

 

1. Vaše dieťa by sa malo samo obliecť a zvládnuť základné samoobslužné činnosti
 
2. Naučiť sa krátku básničku, alebo pesničku s melódiou.
 
3. Vydržať bez svojich rodičov počas doby vyučovania
 
4. Zrozumiteľne rozprávať o veciach okolo seba
 
5. Vedieť bez problémov komunikovať so svojim okolím
 
6. Nakresliť a namaľovať postavu, mať rozvinutú jemnú motoriku potrebnú pre výuku písma
 
7. Dieťa by malo dotiahnuť zadanú úlohu do konca
 
8. Zaradiť sa do kolektívu a uzatvárať nové priateľstvá
 
9. Hrať sa hry s ostatnými deťmi
 
10. Vedieť napočítať do 10, vedieť, čo je menej a čo viac
 
Úlohy, ktoré dieťaťu zadajú na zápise do 1. ročníka, sa mierne líšia v závislosti na jednotlivých školách. Obsahujú však kresbu postavy, spievanie piesne alebo recitovanie básničky, určovanie farieb, identifikáciu priestorových a časových vzťahov, geometrických tvarov, počítanie predmetov do desať, porovnávanie viac – menej – rovnako.
 
Dôležité je, aby sme si aj my rodičia uvedomili, že nie je podstatné, aby naše dieťa pri vstupe do 1. ročníka vedelo už čítať, alebo písať. Podstatné je, aby malo schopnosť učiť sa!
 
KM