Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

 3 zručnosti, ktoré pomôžu deťom vytvárať kvalitné vzťahy

 Zdravé vzťahy nie sú dnes samozrejmosťou. Majú však dôležitú úlohu v tom, ako sa cítime. Ovplyvňujú našu pohodu, osobný rozvoj a radosť v živote. Prinášame vám tipy, ako posilniť u detí zručnosti, ktoré im pomáhajú vytvárať kvalitné vzťahy.

1. Rozvíjajte u detí autenticitu

Ak rodič dokáže byť sám autentický a vyjadruje svoje skutočné pocity a názory, ukazuje tým svojim deťom, že je normálne byť sám sebou. Podľa detskej psychologičky Michaely Artemiou môžu rodičia podporiť autenticitu u detí poskytovaním priestoru na sebaurčenie a sebavyjadrenie. „Podporovať deti v ich záujmoch a aktivitách. To umožní deťom rozvíjať svoje záujmy a talent a posilní ich autentickosť a sebadôveru. Mali by byť otvorení pre názory a nápady svojich detí (aj keď môžu byť odlišné od ich vlastných názorov) a umožniť im, aby sa rozhodovali sami pre seba, samozrejme, v rámci bezpečných hraníc. Je tiež dôležité učiť deti, ako vyjadriť svoje pocity a myšlienky, ale aj byť ochotní im pomôcť v porozumení prežívaných emócií. Týmto sa deti naučia, ako komunikovať s ostatnými a vyjadrovať vlastné potreby.“

 3 zručnosti, ktoré pomôžu deťom vytvárať kvalitné vzťahy

Zdroj: istockphoto.com

2. Komunikácia naša každodenná

Komunikácia je v medziľudských vzťahoch kľúčová. Prostredníctvom nej dokážeme riešiť problémy, zdieľať svoje radosti, ale aj získať zaujímavé informácie. Jednostranné presadzovanie svojich názorov postupne ničí vzťahy. Základným predpokladom zdravej komunikácie je schopnosť počúvať druhého so záujmom a neposudzovať jeho názory a myšlienky. Problém v komunikácii nastáva aj vtedy, ak ľudia nechcú komunikovať o svojich pocitoch a emóciách pravdivo, uzatvárajú sa pred „svetom“.

Jedným zo spôsobov ako deti naučiť komunikovať a kultivovať svoje prejavy sú aj spoločenské hry. „Pri každej hre dieťa pozoruje svoje okolie a ich reakcie na rôzne situácie počas hry. Učí sa jednoducho zvládať vlastné emócie a aj emócie ostatných. Vlastným príkladom môžeme deťom ukázať rôzne stratégie ako zvládnuť prehru a učiť dieťa postupne kultivovať svoje prejavy,“ myslí si Štěpánka Zoubková, odborníčka na spoločenské hry zo spoločnosti Piatnik.

3. Tešiť sa každý deň z maličkostí

Hovorí sa, že vo svete nie je nedostatok dobrých a krásnych vecí, ale že je nedostatočná schopnosť ľudí ich vidieť. Deti majú od narodenia prirodzenú vlastnosť tešiť sa zo zázrakov všedných dní. Pestujme v nich túto zručnosť, ktorá urobí ich život spokojnejším. Ako na to? Stačí jednoduché cvičenie každý večer. Pred uspávaním sa detí spýtajte, kto alebo čo im urobil/o radosť, alebo za čo sú vďační? Pokojne sa zapojte do tejto aktivity aj vy a budete sami prekvapení, aké zážitky vám porozprávajú. 
Autor fotografie:www.pixabay.com