Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

 Do konca roka budú v Tatranskej galérii pôsobiť Katarzyna Adamek a Bernd Adamek-Schyma

Od augusta do decembra navštívia Katarzyna Adamek a Bernd Adamek-Schyma z nemeckého Lipska (Leipzig) Tatranskú galériu v Poprade v rámci grantového programu celoživotného vzdelávania Európskej únie pod názvom Grundtvig. Poľsko-nemecký manželský pár bude pod záštitou Tatranskej galérie pracovať so staršími ľuďmi na ich biografii pomocou umeleckých, či kreatívnych metód. Kasia a Bernd zamýšľajú tvorivými činnosťami v rámci vzdelávacích workshopov spracovať pamäte starších ľudí rôzneho pôvodu (napr. Slovákov, Karpatských Nemcov, Židov či Rómov). Súčasťou ich práce budú okrem mapovania spomienok tiež rozhovory s ľuďmi z Popradu a okolia a následné umelecké spracovanie ich vízií týkajúcich sa ich domovov, či multikultúrneho života v tunajšom regióne. Cieľom projektu je prostredníctvom umeleckej práce naučiť starších ľudí komunikovať a zdieľať individuálne skúsenosti pomocou kreatívnych spôsobov. A tak pripomenúť ľuďom, že lokálna história je dôležitou súčasťou slovenských i európskych tradícií a že bez minulosti by nemohla existovať ani budúcnosť. Účastníci majú tiež nadobudnúť poznanie skutočnosti spoločnej európskej identity, že sa narodili a vyrástli v spišskom regióne, ktorý má bohatú európsku históriu.

Na koniec roka bude naplánovaná prezentácia výsledkov ich stretnutí v Tatranskej galérii.
 
Katarzyna Adamek (*1978 v Opole, Poľsko) je sochárka. Študovala na Akadémii výtvarných umení vo Wroclawi (Poľsko) a tiež v Lipsku (Nemecko). Pracuje na rôznych umelecko-vzdelávacích projektoch a výstavách v Nemecku a Poľsku. Zúčastnila sa štipendijného programu pre umelcov
v Južnej Kórei, Poľsku, Nemecku a Arménsku.
 
Bernd Adamek-Schyma (*1972 vo Wipperfürthe, Nemecko) je kultúrny geograf a publicista. Študoval geografiu, literatúru a fotografiu v Kolíne (Nemecko) a vo Vancouveri (Kanada). Pracuje na rôznych vedeckých, publicistických a umelecko-vzdelávacích projektoch. Je spoluzakladateľom siete nekomerčných umeleckých galérií v Lipsku.
 
Fotoblog: projektelektraren.wordpress.com
 

 
Autor fotografie:Fotoblog: projektelektraren.wordpress.com