Voľby

 

Naše mesto momentálne žije prípravami na voľby na post primátora a poslancov metského zastupiteľstva. Všade v médiách vidíme fotografie kandidátov a čítame volebné programy ako aj pozvánky na rôzne akcie. Kandidáti sa snažia o čo najlepší a najzaujímavejší volebný program, snažia sa upútať a zaujať, aby získali potrebný počet hlasov k zvoleniu do funkcie.
Kandidovať na verejnú funkciu nesie nielen dávku zodpovednosti, ale aj odvahy. Predložiť program, v ktorom sa opisuje, čo uvedený kandidát mieni urobiť pre mesto či pre blaho občanov, znamená dobre poznať problematiku a  sľúbené nielen prisľúbiť, ale aj splniť. Pre niekoho je pozícia na verejnom poste otázka nielen zabezpečenia, ale aj akejsi verejnej prestíže či osobného ega.
Pozícia na verejnej funkci si vyžaduje človeka nielen s prehľadom, ale aj s dobrými komunikačnými a managerskými schopnosťami, ktorý vie nielen navrhovať, ale aj konštruktívne oponovať, ktorý vie vystupovať na verejnosti, a ktorý má aj určité rečnícke nadanie. Verejná funkcia si vyžaduje aj časovú náročnosť, často aj priestor cez víkendy.
Kto sa na takýto post podujme, musí si byť vedomý všetkého, čo to obnáša. Nehovoriac už o patričnom vzdelaní či vystupovaní.
Akisto mnohí z nás ešte nie sú rozhodnutí, koho pôjdu voliť, napriek tomu že komunálky klopú na dvere. V mnohých prípadoch sa voliči riadia srdcom či intuíciou. Pred vhodením volebného lístka do urny by si však každý mal premyslieť, či volí správneho kandidáta a či dotyčný zo svojich sľubov v minulosti aj niečo splnil a do budúcna je schopný aj spniť.
Či sa dá veriť tomu, čo sľubuje, a či to nesľubuje len pred voľbami. Takisto je diskutabilné, či sa za posledné dve volebné obdobia skutočne nedal nájsť spôsob, ako získať peniaze na kúpalisko, alebo na Domov seniorov.
Čiže do voľby intuíciou pridajme aj kus reality. Presedieť štyri roky na zastupiteľstve dokáže každý.
 
S. Nováková