Svätý Valentín

 

Už pomenovanie Deň svätého Valentína prezrádza, že ide o sviatok na počesť niekoho, kto si svojím životom dokázal zaslúžiť pomenovanie „svätý“.
Valentín bol kňazom za čias vlády Marca Aurélia Claudia. Claudius bol známy práve tým, že rád a často viedol vojny. Zistil však, že rímski vojaci veľmi neradi zdieľajú jeho radosť z vojen, pretože musia opúšťať svoje priateľky, ženy a rodiny. Preto v celom Ríme zakázal zásnuby a sobáše. Práve Valentín tento zákaz nerešpektoval a naďalej sobášil všetky zamilované páry. Po tom, ako to zistil Claudius, uväznil Valentína a odsúdil ho na trest smrti. Poprava sa konala 14. februára 296. Tesne pred popravou ešte zanechal list svojej milovanej, ktorá bola dcérou žalárnika, s textom „Od tvojho Valentína“ a takto vzniklo prvé valentínske vyznanie lásky. Po svojej smrti bol vyhlásený za svätého. Patrónom lásky a všetkých zamilovaných sa stal v Anglicku a Spojených Štátoch.
Tiež existuje ešte jedna legenda o svätom Valentínovi. Táto legenda hovorí, že Valentín bol veľmi múdry a čestný muž. O jeho múdrosti sa dozvedel aj cisár a chcel ho pozvať k sebe. Kvôli poverám sa však Valentín nemohol stať cisárovým priateľom, a preto Valentína ubytoval u svojho prefekta Astoria. Ten mal krásnu, no nevidiacu dcéru. Astorius poprosil Valentína, aby sa za jeho dcéru modlil. Valentín sa nielen modlil, ale tiež sa do jeho dcéry zamiloval. Lásky a modlitby spôsobili jej uzdravenie, o ktorom rozprával celý Rím. Avšak pohania, ktorý neverili v tento zázrak vtrhli do prefektovho domu, odviedli Valentína a za mestom mu mečom odťali hlavu. Aj po tejto smrti sa stal Valentín patrónom večnej a čistej lásky.
Nech už bol pôvod tohto sviatku akýkoľvek, dôležité je to, akú históriu sviatku všetkých zamilovaných začneme písať pre naše polovičky my.
 
Petra Ihnačáková