Štedrý deň vonia človečinou

 

Blíži sa Štedrý deň, sviatok lásky. V protiklade s chmúrnym zimným počasím, keď krajinu zakrýva jagavá biela snehová prikrývka, v srdciach kvitne kvet lásky. Vianoce si dodnes zachovali svoju čarovnú silu, ktorej prítomnosť cítime v padaní snehu, v trme-vrme na uliciach, v darovaní a v dojatí, ktoré sa zmocňuje človeka. Vianoce sú najsvätejším a najpradávnejším sviatkom, veď hlásajú lásku.
Pred dvetisíc rokmi sa dostalo ľuďom šťastie, že sa  mohli tešiť z príchodu Mesiáša a odvtedy prichádza medzi nás  každoročne, aby do smutných sŕdc nakvapkal nádej, aby povzbudil, posmelil tých, ktorí sú na to odkázaní! Zaznejú zvony a celý svet si padne do náručia v obrovskom bratskom objatí. Tento deň zbližuje spolupatriacich, aby pri teple Vianoc spoločne oslávili narodenie Ježiša. Je december, čas vianočný, dušu mám plnú vianočnej nálady a na Štedrý večer by som chcela vidieť samé šťastné a usmievavé tváre. Veď Štedrý deň je aj sviatkom malých detí. Ako vzrušene počítajú na prštekoch, koľkokrát treba ešte spať, aby mohli privítať Ježiška, aby sa mohli pohrať pod stromčekom s darčekmi. Akú nevinnú detskú radosť vidieť na malých tváričkách, keď na vianočnom stromčeku vzplanú plamene sviečok. Žiaľ, dnes sa nájde čoraz viac dospelých, ktorí nevidia alebo nechcú vidieť, že z dnešnej chaotickej situácie jediným východiskom je cesta lásky, hoci každý túži po vzájomnom pochopení, vzájomnej láske a úcte. Verím, že raz príde sviatok veľkého zmierenia ľudstva, lebo v to chcem veriť, lebo v to musím veriť, ak sa nechcem oddať zúfalstvu.
Odháňajme od seba v Štedrý večer ducha nezhody, nesúladu a dajme si  sľub, že budeme lepší, uznanlivejší a obetavejší. Proces stať sa človekom už milióny rokov trvá a s každým novorodencom sa začína odznovu. Každý si musí znovu a znovu vybrať medzi dobrým a zlým, mravným a nemravným a iba vytrvalým úsilím, vrátiac sa k poriadku, môžeme znovu a znovu prežívať zázrak, zázrak lásky. Človek nemôže žiť sám, veď je spoločenským tvorom a túžba po láske a pochopení ho sprevádza po celý život. Blíží sa Štedrý večer. Naše izby zaplní vôňa ihličia a mnohí s nádejou v srdci a láskou očakávajú príchod Ježiška s takým istým pocitom tepla v duši ako pred dvetisíc rokmi malá skupinka pastierov. Na Štedrý večer pri teple vianočného stromčeka v rodinnom kruhu nech znie naša pieseň až k nebesíam: "Sláva Bohu na nebesiach a pokoj ľuďom dobrej vôle na zemi."
 
(de)