Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý, každý rok nosievaš do okien dary.

 

Áno, sviatok svätého Mikuláša je predo dvermi a s ním aj darčeky v detských čižmičkách a topánočkách. Lebo Mikuláš je patrón všetkých detí. Chodí po domácnostiach spolu aj s čertom a anjelom, pýta sa rodičov, aké boli ich deti počas roka a potom ich obdarúva. Niektorých navštívi tajne, v noci a do čižmičiek v okne im dá darčeky. Darčeky so sladkosťami sa stali neodmysliteľnou súčasťou príchodu Mikuláša, a preto je tento sviatok jeden z najobľúbenejších .
V školách žiaci píšu na tabuľu: Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa, každá päťka odpúšťa sa. Učitelia túto malú detskú recesiu rešpektujú. Keď je Mikulášsky deň zasnežený, je o to krajší a mystickejší.
Tento dobrý ujo v červenom plášti šíri radosť a dobro v domácnostiach a dáva do detských očí svetielká šťastia. Dokonca aj niektorí dospelí sa zvyknú obdarúvať a robiť si radosť rôznymi pozornosťami. Charizmatický Mikuláš nechodí len po rodinách, ale aj do škôl či škôlok a prináša so sebou pocit rozprávky a tajomný kus tradície.
Kto svätý Mikuláš bol a odkiaľ pochádzal? Naozaj žil, nie je to len výmysel. Narodil sa v roku 250 až 260 v Tureckom mestečku Patara v južnej Ázii. Bol jediný syn rodičov, ktorí boli veľmi zámožní. Po ich smrti všetok svoj majetok rozdelil medzi chudobných ľudí. Najviac sa preslávil peňažnými darmi nemajetnému otcovi troch dcér, ktoré boli bez vena a otec ich chcel dať do nevestinca. Vďaka peniazom od Mikuláša sa mohli vydať. Pre tento čin vznikla legenda o Mikulášovej štedrosti a zvyk obdarúvania. Mikuláš však urobil aj iné dobré skutky, pomohol námorníkom v núdzi, vzkriesil troch vojakov a zavraždených chlapcov. Poskytol potravu ľuďom v čase hladomoru, bránil vdovy, deti a všetkých ukrivdených. Pre svoju dobrotu a vďačnosť ľudí mohol navštíviť Svätú zem. Po návrate z Palestíny sa stal biskupom v meste Mitra. Celý život šíril kreťanstvo, lásku a dobrotu. Pred smrťou navštívil pápeža v Ríme a krátky čas pobudol v talianskom Bari. Zomrel pravdepodobne 90-ročný a pochovaný je v Mitre.
 
Toľko hovorí história. Je pravdou, že sviatok svätého Mikuláša si rôzne spoločnosti skomercionizovali vo svoj prospech. Nejedna firma ho v rámci reklamnej kampane obliekla do červeného plášťa. Kto si však chce zachovať mystiku a čaro, nepodlieha komerciám, čaro sviatku svätého Mikuláša je v šírení dobroty a lásky, jednoduchosti a krásy a tú si teda zachovajme. A na záver sa môžeme aj my dospelí ponoriť do čara pranostík: Na Mikulášky deň si dajte vetvičku jablone, hrušky, čerešne alebo iného stromu do vázy a zaprajte si niečo pekné. Ak vetvička do Vianoc rozkvitne prianie sa splní. Iná pranostika hovorí, že keď na svätého Mikuláša sneží, bude požehnaný rok. Tak teda - krásneho Mikuláša, nech sa tento deň vydarí všetkým deťom a všetkým ľuďom dobrej vôle.
 
S. Nováková