Dlhé Pole navštívil prezident Ivan Gašparovič

Na štvrtok 10. apríla 2014 Dlhopoľčania len tak rýchlo nezabudnú. Ich obec totiž navštívil prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Takáto udalosť sa konala v Dlhom Poli naposledy pred 74 rokmi, keď do obce pri príležitosti I. výstavy drotárstva prišiel Dr. Jozef Tiso.

Napriek nepriaznivému počasiu čakali hlavu štátu pred obecným úradom hlúčiky zvedavcov. Každý sa chcel s ním odfotiť, podať si ruku. Prezidenta hneď pri príchode privítala starostka obce Dana Veveričíková. Žiaci v krojoch ho pohostili chlebom a soľou a dlhopoľskí heligonkári spríjemnili atmosféru ľudovými piesňami. Následne sa prezident so starostkou presunuli do zasadacej miestnosti obecného úradu, kde na nich už čakali predstavitelia obce. Po oficiálnom predstavení nasledovala krátka uvoľnená debata s miestnymi poslancami.

Program pokračoval v budove materskej školy. Prezident sa najskôr zastavil priamo v škôlke, kde mu prichystali milé privítanie. Malá škôlkarka mu odvážne zarecitovala a detičky potom spoločne zaspievali. Dokonca ho aj obdarovali vlastnoručne vyrobeným slniečkom, ktoré je symbolom ich škôlky. O poschodie vyššie ho už vítala folklórna skupina Drotár s drotárom Jurajom Šeríkom a jeho drôtovaným srdcom „Srdce pre Slovensko“. Drotárske piesne v podaní dlhopoľských folkloristov zneli celou budovou. Prezident si prezrel práce miestnych drotárov Jozefa Polku a Jána Madaja a taktiež výrobky žiakov z drotárskeho krúžku z miestnej základnej školy. Pamätnou izbou ho sprevádzala kronikárka Klára Trháčová, ktorá ho oboznámila s históriou obce. Zvlášť hrdí sú tu najmä na drotársku minulosť a slávneho majstra Jozefa Holánika – Bakeľa. Prezident má k drotárstvu blízko a preto ho bezprostrednosť a srdečnosť miestnych ľudí potešila. Jeho podpis v pamätnej knihe bude spomienkou aj pre budúce generácie. Starostka obce mu odovzdala zlatú drôtovanú misu a predstavitelia obce sa týmto gestom s prezidentom rozlúčili.

„Duhopol, Duhopol“... znelo pri odchode hlavy štátu z budovy materskej školy a po posledných spoločných fotografiách a stiskoch ruky sa oficiálna návšteva obce skončila. Prezident potom pokračoval v prehliadke firmy Strojárne Dlhé Pole. Už popoludní sa chod obce vrátil do svojho každodenného stereotypu, ale Dlhopoľčania budú na túto výnimočnú návštevu ešte dlho spomínať.

Autor: obec Dlhé Pole
Foto: obec Dlhé Pole