Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

  Otvorenie letnej sezóny v Galérii Jana Hálu vo Važci

Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s obcou Važec opäť sprístupňujú Galériu Jána Hálu vo Važci. Letnú sezónu otvárajú sprístupnením dvoch výstav zo zbierok Liptovskej galérie P. M. Bohúňa. Tvorbu Jana Hálu a Ondreja Ivana tak môžete uvidieť pod jednou strechou.

Ako každý rok, aj tentoraz pripravila Liptovská galéria P. M. Bohúňa pre návštevníkov obce Važec zaujímavé výstavy. Pri príležitosti 55. výročia od smrti Jana Hálu budú mať možnosť navštíviť výstavu z tvorby autora pod názvom „Život náš každodenný“.
Prezentované sú diela, v ktorých  reflektuje kolorit Važca a jeho obyvateľov. Vo svojich olejomaľbách, kolorovaných perokresbách a kresbách zachytáva rozmanitosť života v rázovitej obci pod Tatrami, ktorej ostal verný po celý život. Každodenné činnosti obyvateľov vidieka, hry detí, pohľady na okolitú prírody zobrazoval v presvetlenom kolorite. Vybraté diela sú exkurzom do bohatej tvorby autora, v ktorej sa vo veľkej miere venoval nielen maľbe ale aj kresbe, predovšetkým knižnej ilustrácie pre deti.
Druhou výstavou v priestoroch galérie je „Moja krajina“. Pod poetickým názvom je tu prezentovaná tvorba akad. mal. Ondreja Ivana, v ktorej vo veľkej miere reflektuje prostredie, kde prežil väčšiu časť svojho života a kde žije dodnes. Krajinárske motívy, pohľady na panorámu Tatier a lesné interiéry sú hlavnou témou jeho diel. Práve vďaka realistickému stvárneniu a priamočiaremu zobrazeniu sa jeho tvorba stretáva s pozitívnym ohlasom širokej verejnosti už niekoľko desaťročí.
Pastózne nánosy farieb, svetelnosť a výstavba priestoru v niekoľkých plánoch sú hlavnou črtou jeho diel. Technicky zvládnutá maľba je ovplyvnená štúdiom veľkých majstrov: Tiziana, Rubensa, Rembrandta, Ruisdaela a iných, ktorých dielo študoval prostredníctvom tvorby kópií už ako študent. Počas svojho pracovného života pôsobil aj v Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Najskôr ako reštaurátor a od roku 1977 do roku 1986 ako jej riaditeľ.

Výstavy budú sprístupnené v Galérii Jana Hálu vo Važci od 17. mája 2014 do 30. septembra. Galériu máte možnosť navštíviť od utorka do stredy (10: 00 – 13:00 hod.) alebo od štvrtka do soboty (13:00 – 16:00 hod.) Objednať sa je možné aj vo vopred dohodnutom čase na tel. čísle: +421 904 860 785

Mgr. Katarína Matušková (kurátorka výstav)
V Liptovskom Mikuláši, 19. 05. 2014

 


Autor fotografie:freedigitalphotos.net, Toa55