Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Záhorská galéria Jána Mudrocha predstavuje mladé talenty

Už po ôsmykrát otvára svoje výstavné priestory Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, aby odprezentovala to najlepšie z najlepších študentských prác v rámci dlhodobého a úspešného projektu trienále Talenty.

Návštevníkom a širšej verejnosti priestorov senického neskorobarokového kaštieľa Machatka sa tentokrát predstaví prierez fotografickou tvorbou poslucháčov Ateliéru kameramanskej tvorby a fotografie na FTF VŠMU v Bratislave. Výstava uskutoční svoje slávnostné zahájenie 27. marca 2014 o 17.00 a potrvá až do 4. mája. Ide o významnú udalosť v histórii ateliéru - jedná sa o prvú rozsiahlejšiu prezentáciu mapujúcu tvorbu jeho poslucháčov mimo pôdu školy, naprieč desaťročnou etapou výučby tvorivej fotografie.

„Predstavujeme takmer sto diel súčasných študentov, ale i niekoľkých doktorandov a významných absolventov. Vystavené práce odrážajú ich vysoký tvorivý potenciál, invenciu, vlastný, autentický pohľad na snímanú scénu, schopnosť transformovať realitu pred objektívom a zaznamenať tento výsostne tvorivý a neopakovateľný proces v širokom tematickom zábere. Mnohí z nich sú aktívnymi vystavujúcimi autormi a okrem predpísaných cvičení a prác pracujú i na vlastných dlhodobých témach, projektoch a knihách“, povedal jeden z pedagógov FTF VŠMU a známych umeleckých fotografov Doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD.

 Záhorská galéria Jána Mudrocha predstavuje mladé talenty

O katedre
Katedru kameramanskej tvorby založil v roku 1990 jeden z najvýznamnejších slovenských kameramanov vôbec, profesor Stanislav Szomolányi. Do názvu ateliéru i akreditácie ale fotografia vstúpila len pred desiatimi rokmi a začala sa vyučovať ako jeden z hlavných tvorivých predmetov paralelne s výučbou hlavných predmetov kameramanskej tvorby.
Fotografia je v širšom význame slova stále neoddeliteľnou súčasťou filmového obrazu a umenia. S kameramanskou tvorbou má spoločné pravidlá kompozície aj farebnej a svetlo-tonálnej výstavby obrazu. Nachádza sa s ňou na jednej vlnovej dĺžke v súvislosti s vizuálnym pohľadom na scénu pred objektívom, lebo ako vraví samotný autor koncepcie výučby modernej fotografie na škole doc. Štefan Komorný, „fotografia je staršia sestra kinematografie“. Pri týchto počinoch kreovania tváre fotografickej výučby stojí významnou mierou aj profesor Ján Ďuriš, v širších zemepisných súradniciach rešpektovaný kameraman významných filmových diel a súčasný vedúci Ateliéru kameramanskej tvorby a fotografie.