DENNÍK RELAX - VÝSTAVA IZMY A IZBY

VÝSTAVA IZMY A IZBY

    Od 11. decembra 2018 do 22. februára 2019 prebieha v Galérii Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši interaktívna výstava Izmy a izby. Jej cieľom je hravou formou priblížiť najmä deťom a mladým ľuďom výtvarné umenie prelomu 19. a 20. storočia.

    Názov výstavy je slovnou hračkou. Izmus je prípona ku kľúčovému slovu, na tejto výstave sa slovo izmus spája s výtvarnými smermi (impresionizmus, surrealizmus, expresionizmus, kubizmus). A izba, to je pre deti a mladých ľudí prvý priestor, po ktorom túžia, v ktorom dokážu aktívne prejavovať svoje pocity, nálady a fantáziu. Miestnosti galérie sú zmenené na izby, v každej izbe je predstavený iný izmus. Všetky miestnosti spájajú tri prvky, ktoré deti poznajú z detskej izby – a to je stôl, posteľ a skriňa, avšak v každej miestnosti sú inak modifikované. Napríklad v impresionistickej miestnosti je posteľ ako loďka, v surrealizme je to vzducholoď, ktorú ťahajú tri bociany, v expresionizme je to strohá väzenská posteľ a v kubizme je posteľ – puzzle.

    Pre návštevníkov sú pripravené rôzne tvorivé aktivity, deti aj dospelí sa môžu zahrať a pomocou priestorových inštalácií spoznať hlavné znaky výtvarných smerov z konca 19. a začiatku 20. storočia. Výstava je pripravená v spolupráci s Bibianou, medzinárodným domom umenia pre deti. Potrvá do 22.2.2019.