DENNÍK RELAX - UTOPUS – HRANICE IDEY A REALITY

UTOPUS – HRANICE IDEY A REALITY

ORBIS PICTUS ǁ ROZHOVORY O UMENÍ: UTOPUS – HRANICE IDEY A REALITY, 17.00 – 19.00
GALERIJNÁ STREDA, 9.00 – 19.00

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Miesto: Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického
samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
Názov podujatia: ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: UTOPUS − HRANICE IDEY A REALITY.
GALERIJNÁ STREDA: otvorené stále expozície a aktuálne výstavy do 19.00.
Termín / čas podujatia: 20. 3. 2019, streda, 17.00 – 19.00 hod
Kontakt pre médiá: Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk


_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
K ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: HRANICE IDEY A REALITY, 17.00 – 19.00
Galéria umelcov Spiša uvádza v stredu, 20. marca o 17.00 ďalšiu zo série umeleckých dialógov, reflektujúcich aktuálne výstavy. Podujatie je súčasťou sprievodných programov k aktuálnej výstave Utopus ČSR + Čas pre nové utópie (?) a je podporené z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia. Arty-večer je symbolickým ukončením výstavy nielen s prezentáciami prizvaných výtvarníkov, ale aj s komentovanou prehliadkou s kurá-torkou Mgr. art. Katarínou Balúnovou.
Ako uvádza riaditeľka a autorka výstavnej dramaturgie galérie Mgr. Lucia Benická, „výstava Utopus ČSR + Čas pre nové utópie (?) vznikla ako reflexia stavu po 100-ročnici spoločného „súžitia“ Slovenska i Česka a ako reakcia na 8-mičkové roky. Rozhodli sme sa vybočiť z priemeru historických referencií a výtvarných reflexií v naratívnom zmysle a vytvoriť projekt, ktorý storočnicu i symbolické osmičky spojí „ideovým“ zámerom: výtvarníčka a kurátorka Katarína Balúnová prišla s konceptom, definujúcom „utópie“, staré i nové, v tvorbe vybraných výtvarníkov na súčasnej stredoeurópskej scéne. Výstava tak prináša provokujúci dialóg deviatich umelcov zo štyroch krajín (Slovensko, Česko, Ukrajina, Veľká Británia), ktorých generačná a geografická rozdiel-nosť sa výrazne podpisuje pod ich interpretačné posolstvá, šifrované „jazykom“ kultúry, miesta i času. Spoločným znakom je poväčšine prienik priestoru a inštalácie, ktorých hĺbku nachádzame aj v zdanlivo
„plošnom“ prejave (kresbe).“ K výstave je pripravený rovnomenný katalóg, ktorý uvádza „staré i nové utópie“ v autorských profiloch, ako aj v obšírnej eseji kurátorky Kataríny Balúnovej.
Rozhovory o umení tentoraz otvoria provokujúci dialóg o utópii medzi ideou a realitou v kontexte nedávnej spoločnej Československej minulosti s reflexiou mesta ako prostredia, v ktorom žijeme a ktoré vytvárame, s nasledovným programom:
Mgr. Lucia Benická, riaditeľka galérie: Úvod k výstave Utopus... a screen prezentácia katalógu.
 Katarína Balúnová, kurátorka výstavy: Hranice utópie a osmičkové roky.
 Autorské profily: Jan Pfeiffer / CZ, Eva Tkáčiková / SK.
 Hosť večera: košická výtvarníčka Petra Klepcová / SK, ktorá sa vo svojej tvorbe systémovo venuje korešpondujúcim témam.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PROFILY AUTOROV
Jan Pfeiffer. Narodený v r. 1984 v Prahe v Českej republike. V súčasnosti žije a tvorí v Prahe. Zaoberá sa širokou škálou médií, od videa a animácie cez inštaláciu až po fotografiu a kresbu. Spôsob ako Pfeiffer pracuje ho vedie k výstupom s konceptuálnou hodnotou a výrazne individualizovanou symbolikou. Umelec je držiteľom ceny Henkel Award (2011) a Essl Award (2009).
Eva Tkáčiková. Narodená v r. 1974 v Žiline na Slovensku. Pracuje primárne s objektom, vytvára multimediálne inštalácie a špecifické prostredia s použitím každodenných predmetov. Umelkyňa sa zúčastnila mnohých výstav a sympózií na Slovensku a v zahraničí (Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Chorvátsko, Rumunsko, Francúzsko, Litva).
Petra Klepcová. Absolventka Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, Ateliér slobodnej kreativity 3D pod vedením prof. Juraja Barstusza, akad. soch. V súčasnosti sa pohybuje v rôznych polohách vizuálneho umenia. Venuje sa objektu, inštalácii, interaktívnym projektom a performancii. Necháva sa inšpirovať materiálom, s ktorým pracuje. Zaujímajú ju v rámci neho najmä možnosti figuratívnej tvorby.