DENNÍK RELAX - Sochár František Bohunický bude vystavovať v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici

Sochár František Bohunický bude vystavovať v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici

 Svoju v poradí tretiu samostatnú výstavu otvorí tento týždeň sochár mladej generácie František Bohunický. Výstava s názvom rest/less je prierezom jeho doterajšej tvorby a z pohľadu množstva prezentovaných prác je zatiaľ najkomplexnejšia. Výstava sa začne vernisážou v piatok, 9. 8. 2019 o 18:00 hod. a pre návštevníkov Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici bude dostupná do 29. 9. 2019.

Výstavný projekt rest/less je prierezom tvorby sochára mladej generácie Františka Bohunického, ktorý sa pohybuje na poli klasického sochárstva s častými presahmi k interaktívnym objektom.
„Ambíciou expozície nie je podať ucelenú správu o vývoji jeho doterajšieho výtvarného jazyka, ale ukázať výtvarný proces, v ktorom jednotlivé témy, motívy a žánre chápe ako individuálne aj kolektívne, neustále sa aktualizujúce symptómy každodenného života,“ hovorí kurátor výstavy Filip Krutek.
Podľa neho samotný názov výstavy v sebe zahŕňa dva tvorivé autorské princípy. Na jednej strane nepokojná, neustále rozvažujúca povaha autora (restless), na strane druhej deficit odpočinku (rest less) ako výsledok manuálnej práce a rodičovských povinností.

Ani jeden z týchto aspektov sa však v Bohunického sochách neobjavuje účelovo a prvoplánovo, ale až ako výsledok tvorivého procesu. Výsledkom je často výrazná sebairónia, či cynizmus, ktorými mladý sochár konfrontuje súčasnú názorovú uniformitu a vykalkulovanú „autenticitu“ súčasnej tvorby, skrývajúcu sa za premyslený koncept. Bohunický pracuje často s jednoduchými formami, no v kvalitnom technickom prevedení klasickej sochárskej školy.

„V mojich sochách sa odráža to, čo žijem ja, moja rodina i to, čo vnímam v spoločnosti. Neobmedzujem sa na jednu koncepciu, považoval by som to za limitujúce,“ povedal F. Bohunický.
Aj preto expozícia rest/less bude zahŕňať nielen ľudské figúry aktualizované o symboly, ale i malé formáty či interaktívne alebo kinetické objekty.

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici uvedie výstavu Františka Bohunického rest/less v čase od 9. augusta do 29. septembra 2019.

O autorovi:

Mgr. art. František Bohunický (*1983)

2003 – 2004 AVU Banská Bystrica, odbor sochárstvo
2004 – 2008 VŠVU Bratislava, odbor sochárstvo, ateliér prof. Juraja Meliša
2008 – 2010 VŠVU Bratislava, odbor sochárstvo, ateliér doc. Jána Hoffstädtera

Výber z výstav:
2018 Deforma, Trnava, Galéria Jána Koniarka
2017 Socha a objekt, Bratislava, Grassalkovichova záhrada
2016 Socha piešťanských parkov, Galéria Fontána
2015 Varuj!, City surfer office, Praha 2015, autorská výstava s Martinom Piačekom
2014 Guláš, Galéria Statua, Bratislava. Výstava absolventov sochárskeho ateliéru prof. Juraja Meliša
2014 2 zo 17, Galéria Statua, Bratislava, autorská výstava s Jurajom Rattajom
2014 Trenčín 2014 – socha, GMAB Trenčín, kolektívna výstava slovenskej komornej plastiky
2013 Visual inspiration and personal quests, Moskva, Riga, Tallin, Tampere, kolektívna výstava súčasného slovenského umenia
2010 Sochy, Fine Art Gallery, Bratislava, samostatná výstava