Sliačanskí muži

Folklórny súbor Váh v spolupráci s Liptovským kultúrnym strediskom v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK spolupracuje na projekte digitalizácie a archivácie mužských  krojov z obce Liptovské Sliače. Výstava fotografií, ktorá prezentuje verejnosti časť zdigitalizovaného materiálu je sprístupnená verejnosti od 18. 6. - 14.8 .2020 v priestoroch Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši.

Obec Liptovské Sliače je obcou s bohatými  folklórnymi tradíciami, ktoré žijú aj v 21. storočí. Obec do súčasnosti nedisponuje ucelenou  knižnou či digitálnou zbierkou tradičného odevu.
Projekt Sliačanskí muži je pokračujúcim projektom, ktorý zastrešil folklórny súbor Váh v spolupráci s Liptovským kultúrnym strediskom.
Hlavným zámerom je zdokumentovať, uchovať a zdigitalizovať podoby mužského tradičného odevu od detstva až po starobu  z tejto obce v povojnovom období.
Tradičný odev v obci Liptovské Sliače má veľa rôznych variantov, ktoré do súčasnosti majú v pamäti len najstarší obyvatelia obce.
Výstupom projektu je vytvorenie digitálnej zbierky fotografií mužského tradičného odevu v Liptovských Sliačoch v dvoch podobách- odborná digitalizácia odevu a umelecká fotografia.
Fotografie sú vhodné  pre laickú i odbornú verejnosť- digitalizácia, fotenie v interiéri krojov rôznych príležitosti, detaily výšivky, zdobenia, doplnkov.

Snahou projektu je zachovať toto dedičstvo pre ďalšie generácie, nakoľko v obci je už len pár pamätníkov, od ktorých môžeme čerpať dôležité informácie. K spolupráci sa nám podarilo osloviť folklórnu skupinu Sliačanka , ktorej členovia boli ochotní pomôcť pri realizácií a teda sú zárukou autentickosti výstupov projektu. 
Zapojením mladej fotografky Simony Lomnickej do procesu fotenia sme poskytli súčasnej generácii okom ich rovesníčky pohľad na tradičný odev. Projektom sme prepojili generácie  a to všetko s jedným spoločným cieľom- zobraziť, zdigitalizovať a zachovať krásu sliačanských krojov do budúcnosti. Do projektu sú zapojení odborníci z radov etnológie a odborníci z oblasti tradičnej kultúry pôsobiaci v regióne Liptov.

Sliačanskí muži


Bc. Jana Veselovská- etnologička, metodička Liptovského kultúrneho strediska
Bc. Zuzana Palanová- folklórny súbor  Váh
Simona Lomnická- fotografka

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


Bc. Jana Veselovská
Odborný metodik pre tradičnú kultúru a voľnočasové aktivity
Liptovské kultúrne stredisko