Program výstav a podujatí na október 2020

Tatranská galéria v Poprade

Tatranská galéria – Elektráreň Poprad

Výstavy :
Svet izmov, alebo Umenie neodísť
Multižánrový medzinárodný projekt výstav, koncertov, divadla, tanca  a besied v rámci projektu Hry s umením  2020 reflektuje európske a slovenské moderné umenie 19. a 20. Storočia
Výstavy:
*Izmy z izby  v spolupráci s Bibianou – Medzinárodným dom umenia pre deti
Interaktívna výstava, ktorá návštevníka zapája do tvorivého deja významných umelcov impresionizmu, expresionizmu, surrealizmu, kubizmu, fauvizmu, či  futurizmu a zároveň ho zoznamuje s ich dielami netradičnou formou
* Paul Gauguin – drevorezy a drevoryty z Tahiti zo zbierok Šarišskej galérie v Prešove, ktoré sa k nám dostali vďaka M.R.Štefánikovi.
Salvador Dalí – kolekcia grafík
* Francúzski umelci Raoul Dufy
* Slovenskí a českí umelci 20. storočia z depozitov galérií inšpirovaní svetom IZMOV ( Juraj Collinásy, Antonín Hudeček, Michal Tillner, Ľudovít Fulla, Emil Sedlák...)
Výstavy potrvajú do 22.novembra 2020

Nová výstava:
Viťo Bojňanský  COVID CONCIERTO C MOL,
výstava zaujímavých kresieb, reflektujúcich na aktuálnu tému
Otvorenie 1.10.2020 o 16.00

ARTklub TG
Juraj Brenišin V zrkadlách

Výstava mladého začínajúceho popradského autora

Iné podujatia:
1.10.2020 o 16.00
Slávnostné ukončenie sympózia s prezentáciou
Sochárske sympózium RecycleArt, konané po štvrtýkrát je  stretnutie sochárov za účelom zhotovenia plastík z recyklovateľných materiálov, ktoré umiestnime vo verejnom priestore mesta Poprad
Účastníci: Jaroslav Drotár, Dominik Monček


20.októbra 2021 o 14.00
Inaugurácia poštovej známky s dielom Ferdinanda Katonu Skorá jar v Belianskych Tatrách zo zbierkového fondu Tatranskej galérie

28. októbra 2021 o 16.00
Slávnostné uvedenie knihy Jozef Banáš Nádherná smrť v Altaji
Artklub Tatranskej galérie v Poprade


NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIELNE so zábavnou grafikou
25. októbra 2020 od 14. 00 do 16. 00 h.

Tvorivé dielne určené žiakom materských, základných a stredných škôl na tému IZMOV: Zábavná grafika s grafickým lisom pre malých aj veľkých a Hra s kolážou ( je potrebné nahlásiť)