Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Otakar Štáfl – český umelec v Tatrách

Organizátor:     Tatranská galéria v Poprade
Spoluorganizátori:    Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Mesto Vysoké Tatry
            MKOS Vysoké Tatry
            Podtatranská knižnica v Poprade
            Prešovský samosprávny kraj
Autorská koncepcia a kurátor výstavy: PaedDr. Anna Ondrušeková
Miesto konania:    Vila Flóra, Starý Smokovec, 062 01 Starý Smokovec
Termín výstavy:    17. 9. – 5. 12. 2021
    
Tatranská galéria v Poprade s odstupom času verejnosti opäť predstaví rozsiahlu tvorbu českého umelca Otakara Štáfla. Výstava je súčasťou nového výstavno-edukatívneho cyklu Českí umelci v Tatrách, ktorého úlohou bude podrobnejšie spracovať umelecké i spoločenské pôsobenie českých výtvarníkov v Tatrách.
Pri príležitosti 120. výročia narodenia Otakara Štáfla organizovala Tatranská galéria v Poprade v spolupráci s Múzeom Vysočina v Havlíčkovom Brode už v roku 2004 rozsiahlejšiu výstavu, ktorá bola súčasťou projektu s názvom „Návrat zapomenutého syna“. Jej kurátormi boli českí kolegovia Václav Šplíchal a Pavel Pešek.
Od spomínanej výstavy pred sedemnástimi rokmi Tatranská galéria získala do svojho archívu i zbierkového fondu z tvorby Otakara Štáfla nové prírastky. Expozícia bude teda obohatená o mnohé dobové dokumenty, fotografie, exlibrisy, knižné ilustrácie, známky a v neposlednom rade o viaceré rozmerné maľby. Ako súčasť projektu vydáva Tatranská galéria i komplexnejší katalóg, ktorý mapuje tvorbu autora, jeho pôsobenie vo Vysokých Tatrách ako aj jeho zásluhy pre podtatranský región.
Český maliar, grafik a ilustrátor Otakar Štáfl (1884 – 1945) sa aktívne podieľal na mnohých filantropických, kultúrno-spoločenských projektoch vo vtedajšom Československu. Jeho odkaz je dobrým príkladom spolupráce medzi Čechmi a Slovákmi a môže byť inšpiráciou aj pre budúce generácie. Jeho lásku k prírode zachytávajú mnohé knižné ilustrácie, na ktoré použil techniku kresby, drevoryt i akvarel. Pokiaľ ide o jeho zásluhy a diela týkajúce sa Vysokých Tatier, dlhoročne produkoval akvarely a olejomaľby zachytávajúce krásu Tatier. Jeho motívy vyšli v zbierke 120 akvarelov i na poštových známkach. Okrem iného sa spolu s Alojzom Lutonským zaslúžil o založenie Symbolického cintorína pri Popradskom plese, kde sú umiestnené tabule na pamiatku ľuďom, ktorí zahynuli pri rôznych horských výstupoch. Po rozdelení Československa v roku 1938 musel Tatry opustiť. Zahynul pri bombardovaní Prahy 14. februára 1945 spolu so svojou manželkou Vlastou Štáflovou.

Otakar Štáfl – český umelec v Tatrách