Marián Straka, Ján Vasilko – Nepokojné tvary

Tatranská galéria v Poprade

Organizátor:         Tatranská galéria v Poprade
Kurátor výstavy:     Vladimír Beskid                                                                                                                                               
Miesto konania:        Elektráreň Tatranskej galérie v Poprade, Hviezdoslavova 12, Poprad
Vernisáž výstavy:    6. apríl 2023 o 17.00
Termín výstavy:        6. apríl 2023 – 21. máj 2023


Výstava Nepokojné tvary prináša dialóg dvoch slovenských umelcov, aktuálnu tvorbu dvoch predstaviteľov strednej generácie, dvoch absolventov košickej fakulty umení – Mariána Straku (1976) a Jána Vasilka (1979). Ide o interný vizuálny rozhovor elementárnych foriem, základných tvarov a geometrického jazyka v dvoch médiách – u Straku preferovanie 3D realizácií a u Vasilka bytostný maliarsky priestor.

Marián Straka vo svojich skorších dielach rozvíjal ekologické  a prírodné témy – najmä pri práci s monolitickou drevenou hmotou a grafickým odtláčaním kruhových kotúčov, narezaných priamo zo stromu (Rezaná forma, Odtláčané a prelínané štruktúry, všetky 2011; Vertikála a idea kruhu, 2012). Teraz prináša sériu najnovších sochárskych prác a objektov, založených na organických tvaroch, mäkkých pneumatických podobách sochy s ústredným motívom vnútorného pnutia kruhu, či elipsy (Broken Circle; Strain Circles, oba 2014). Kým v týchto dielach ide o preferovanie materiálu starých pneumatík a zváraného kovu, v ďalšej sérii sa sústreďuje na farebné laminátové možnosti „nalomenia“ kruhu do nových pozícií a foriem (Dvojičky; Plus-mínus, oba 2017). Straka uprednostňuje dynamické, elementárne znaky. Ako sám uvádza: „Výrazný posun plastického jazyka do špecifických objektov mi umožňuje práve začlenenie biomorfnej formy, v ktorej sa silnejšie uplatňujú asociatívne psychologické obrazy. Fungujú jednoducho priamejšie, s odkazom na vnútorný svet mojich psychických zážitkov a spomienok“.
U Jána Vasilka je dôležitým momentom formátovanie obrazovej plochy na hranici figuratívnosti a geometrie. Jeho geometrické kompozície prinášajú istý geometrický poriadok, obrazový systém s jasným rozvrhnutím fragmentov, plôch a línií. Od roku 2012 Vasilko popri mechanickom balete priemyselných prvkov formuje nové definovanie obrazovej plochy – hustú sieť línií, lomených čiar a siločiar. Vznikajú dynamické a nervové prepletené siete, ktoré reflektujú krízovú situáciu dneška a svetelné mestské štruktúry (Nepokoje 15 (Mesto v noci), 2013; Demonštrácie, 2015). Ako sa sám autor vyjadril: „Prostredníctvom abstraktných geometrických prvkov som sa snažil vyjadriť danú náladu, nepokoj či disharmóniu. Za účelom špecifickej emócie, ktorú chcem do maľby pretaviť, sa potrebujem dostať do určitého stavu myslenia a atmosféry, v ktorom sa nachádzam a následne maľujem. Keď dokončím jednu sériu a rôzne variácie danej témy, presuniem sa k niečomu inému...“ Vasilko je zdatný konštruktér maľby, formátuje geometrické polia aj s istou dávkou dadaistickej poézie, náhodilosti, absurdity či irónie a reflektuje aj vplyvy západnej avantgardy i ruského konštruktivizmu (Family Meeting, 2015; séria Návrh na Múzeum súčasného umenia v Košiciach pre rok 2013, 2009-12). Dnes paralelne rozpracováva niekoľko obrazových sérií: aktuálne sleduje rozpixlovanú hustú sieť lineárnych polí (Horizontal and Vercal Lines (Island); Horizontal; 2021-23), mašinistické fragmenty imaginárnych súčiastok a náradí (Lack Forms; Dve súčiastky, oba 2016; Súčiastka 20, 2017), aj minimálne vrstvenia farebných polí a levitujúcich foriem (Painter´s House in the Mountains, 2008; Untitled, 2022).
Pri výstave v Tatranskej galérii v Poprade ide teda o vizuálny dialóg dvoch médií a dvoch autorských prístupov, ktoré modelujú intenzívne napätie elementárnych „nepokojných“ tvarov. Výstava potrvá do 21. mája 2023.

Marián STRAKA (narodený 1976 v Snine) žije a tvorí v Košiciach.                                                                       

   Je absolventom Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (1999 – 2005) Ateliér slobodnej kreativity prof. Juraja Bartusza a doktorandské štúdium ukončil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2014). Od roku 2006 pedagogicky pôsobí na Fakulte umení TU v Košiciach. Zúčastnil sa na medzinárodných sochárskych sympóziách v Bratislave (2020) a vo Vyšných Ružbachoch (2009). Z posledných výstav: 2021/2022 – Čierne na bielom..., Múzeum Vojtecha Löfflera Košice, GSW Przemyśl a Šarišská galéria Prešov; 2018 – Laboratórium sochy, Východoslovenské múzeum Košice; 2015 – Primárne formy; Kunsthalle, Košice; 2015 – Bio-Geo, Galéria Statua, Bratislava; 2015 – Reč elementárnych foriem, Galéria Médium VŠVU Bratislava.

Ján VASILKO (narodený 1979 v Humennom) žije a tvorí v Bratislave.                                                                   

Absolvoval Fakultu umení TU v Košiciach (1999 – 2006) v Ateliéri súčasného obrazu doc. Adama Szentpetéryho. Realizoval niekoľko zahraničných rezidenčných pobytov (2009 – Strabag Art Studios, Viedeň; 2009 – FKSE Studios, Budapešť; 2005 – ISCP Studios, New York). Získal mnohé ocenenia za svoju doterajšiu tvorbu – je víťazom Ceny Oskara Čepana pre mladého výtvarníka roka (2005), či víťazom Strabag Artaward International vo Viedni (2009), získal 2. miesto na VÚB Maľba roka 2012 a pod. Z aktuálnych výstav: 2023 – Künstlerhaus Bregenz; 2023 – Pixel Federation, Panarte Galerie Wien; 2022 – Internal Walls, Východoslovenská galéria Košice; 2022 – Acid House, Galéria Slovak Institute Jeruzalém; 2022 – Barokový minimalizmus, galéria Art Capital Bratislava; 2022 – Vo vnútri plochy, Danubiana Meulesteen Art Museum Bratislava.
                                                                       
            Vladimír Beskid

Marián Straka, Ján Vasilko – Nepokojné tvary