DENNÍK RELAX - Maľby na skle z Liptovského múzea

Maľby na skle z Liptovského múzea

Na prázdninové i jesenné mesiace pripravilo Liptovské múzeum v Ružomberku jedinečný výstavný projekt – výstavu ľudových sklomalieb. V priestoroch Múzea Čierny orol v Liptovskom Mikuláši môžu návštevníci od 3. júla až do 3. októbra vidieť unikátnu zbierku viac ako päťdesiatich sakrálnych sklomalieb. Väčšina z nich je stredoslovenskej proveniencie a pochádza z prvej polovice 19. storočia. Zbierku dopĺňajú aj obrazy so zrkadlovým pozadím, ktoré sú mladšie, ich datovanie spadá do rokov 1860-1880 a sú importom z územia mimo dnešného Slovenska, predovšetkým z Bavorska.

Medzi sklomaľbami dominujú postavy svätcov ako ochrancov života, majetku i hospodárskych zvierat. Svätice a svätci sú vyobrazení jednotlivo (Sedembolestná Panna Mária, svätý Ján Nepomucký, svätá Barbora, svätý Ondrej, svätý Vendelín) alebo vo dvojiciach (Dojčiaca Madona, Madona s dieťaťom, Pieta, svätá Anna učí Pannu Máriu). Medzi témami vystavených malieb na skle nechýbajú ani výjavy z biblickej histórie ako napríklad Narodenie Pána a Posledná večera. Výstavu tematicky dopĺňajú aj motívy Božieho hrobu, Svätej Trojice, Piety a Ukrižovania.

V minulosti mali maľby na skle v domácnostiach podporovať ľudovú zbožnosť, súčasne plnili aj estetickú funkciu. Dnes patria medzi výnimočné zbierkové predmety Liptovského múzea. Už v roku 1912, v čase kedy vzniklo Liptovské múzeum, boli súčasťou prvých expozícií. Organizátori sa tešia na Vašu účasť.