FOODPRINT  sme to, čo jeme...

Miesto: Galéria Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš
Kurátori výstavy: Miroslav Zelinský (CZE), Elena Farkašová (SK)
Trvanie výstavy: 7.10.2020 - 27.2.2021
Vystavujúci:     Technická univerzita vo Zvolene, Slovensko
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Česká republika
Taipei Tech, Taiwan
Universidade do Algarve, Portugalsko

FOODPRINT je spoločný projekt Katedry dizajnu nábytku a interiéru Technickej univerzity vo Zvolene a zahraničných partnerov - Ateliéru produktového designu a Ateliéru digitálního designu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíne, univerzity Taipei Tech z Taiwanu a Universidade do Algarve z Portugalska.

Projekt chce reagovať na neukončenosť, cyklickosť nášho ľudského vzťahu k jedlu. Ide o viac než len o jedlo samotné. Je to proces. Od výroby, balenia, konzumácie až po recykláciu. Proces, ktorý nás môže inšpirovať a zároveň nás núti zamyslieť sa. Medzinárodný projekt FOODPRINT reaguje na čoraz aktuálnejšiu problematiku udržateľnosti. Téma jedla otvára mnohé otázky a dizajn hľadá odpovede.

Vnútorné preformulovanie spoločného zadania jednotlivými autormi vytvorilo pestré spektrum subtém a jedinečných prístupov. Žijeme v období, pre ktoré je charakteristické hľadanie zmyslu a nevyhnutnosť pretvárania spoločnosti na všetkých úrovniach. Sféra úloh dizajnu sa nevyčerpáva len dizajnom predmetov, ale čoraz viac zahŕňa usporiadanie životných pomerov a to, aký charakter majú mať formy nášho konania. Z tohto aspektu predstavuje téma FOODPRINT lekciu o zodpovednosti dizajnéra, ktorá už dávno prestala byť len jeho osobnou morálnou otázkou ale stala sa zásadným imperatívom dneška.

Výstava, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, prezentuje viac ako 50 dizajnérskych riešení. Bude prebiehať na prízemí Galérie Kolomana Sokola do 27. februára 2021.

    -kj-