Andrea Jármayová MOJE DESAŤROČIE V ATELIÉRI

Vo štvrtok 19. januára 2023 v klubových priestoroch Liptovského kultúrneho strediska sa konala slávnostná vernisáž výstavy MOJE DESŤROČIE V ATELIÉRI. Autorka výstavy Andrea Jármayová patrí medzi našich najoceňovanejších výtvarníkov, ktorí sa každoročne zapájajú do celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum, ktorej regionálne kolo konajúce sa v Liptovskom Mikuláši nesie meno Jarný salón. Autorkine diela v posledných rokoch sú pravidelne medzi najlepšie hodnotenými vystavenými prácami z celého Slovenska a takmer vždy si odnesie čestné uznanie alebo cenu. Pozornému oku diváka neunikne jej vlastný výrazný rukopis, ktorý však pre ňu ako autora nie je až tak dôležitý. Ako sama autorka o sebe hovorí „Idem po obsahu, nie po vizuály!“ Vo svojich prácach Andrea reaguje na súčasnú dobu akousi vlastnou formou dokumentácie. Jej tvorba je farebná, náladová, živá a úprimná. Počas vernisáže boli interpretované autorské básne Andrey Jármayovej, v podaní Zdenky Matějkovej, účinkovalo akordeónového kvarteto zo ZUŠ J. L. Bellu a bol premietnutý krátky film, vytvorený k výstave o tvorbe autorky. Na výstave MOJE DESŤROČIE V ATELIÉRI návštevník nájde 70 vystavených diel vo forme adjustovaných obrazov, rôznych skíc a náčrtov. Je to však len zlomok prác, ktoré  doposiaľ vytvorila. Výstavu môžete navštíviť každý pracovný deň  v klubových priestoroch Liptovského kultúrneho strediska v budove NKP Čierny orol do 24. februára 2023.

Foto: Peter Rybín


Mgr. art. Mária Vašicová
odborný metodik pre výtvarníctvo, fotografiu a film
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši