DENNÍK RELAX - A–Z DIZAJN DIGITÁLNEHO PÍSMA NA SLOVENSKU

A–Z DIZAJN DIGITÁLNEHO PÍSMA NA SLOVENSKU

Miesto / kontakt:     Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
Termín výstavy:    12. 12. 2018 – 31. 3. 2019
Vernisáž výstavy:    streda, 12. 12. 2018 o 17.00
Produkcia:        Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Autor a kurátor, grafický dizajn:    Mgr. art. Samuel Čarnoký, ArtD. 
Odborná spolupráca:            Mgr. Lucia Benická – GUS, Mgr. art. Eva Tkáčiková
Kontakt pre médiá:        Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk, 053 4174626
_____________________________________________________________________________________________

Premiérová výstava s názvom A—Z dizajn digitálneho písma na Slovensku predstavuje 26 digitálnych písiem od 23 tvorcov. Tento výber je selekciou písiem prezentovaných v publikácii Fonts SK (autor
Samuel Čarnoký), ktorá mapuje tvorbu digitálneho písma na Slovensku a zameriava sa na reflexiu písmarskej tvorby vytvorenej v lokálnom kontexte, ako aj tvorbu domácich autorov tvoriacich v zahraničí. Popisuje časový záber od pionierskych začiatkov v deväťdesiatych rokoch minulého storočia až
po súčasnosť. Výstava je realizovaná v rámci projektu TÉMA / cyklus tematických výstav Galérie umelcov Spiša v r. 2018. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

    Cieľom výstavného projektu je prezentovať rozmanitosť písmových foriem a autorských prístupov. Vedľa seba sa tak ocitajú textové — výborne čitateľné písma, písma odkazujúce na historický kontext alebo inšpirované lokálnymi konotáciami, ako aj experimentálne realizácie nezaťažené konvenciami. Nájdeme tu písmarske práce od etablovaných tvorcov, písma vytvorené v akademickom prostredí a tvorbu mladej generácie talentovaných autorov. Jednotlivé písma sú prezentované v priestorovej site‑specific inštalácii prostredníctvom obojstranných tlačí, ktoré sú zoradené v chronologickom slede od starších až k súčasným realizáciám. Prednú stranu posterov tvoria rozmerovo exponované strany z publikácie Fonts SK, ktoré detailne popisujú vybrané písma. Na zadnej strane je zobrazené jediné písmeno. 26 printov tak symbolicky odkazuje k 26 písmenám latinskej abecedy. Vytvorená inštalácia je tak nielen ukážkou rozmanitosti písmových foriem, ale zároveň poukazuje na ucelený systém znakov, ktoré nám slúžia ako prostriedok komunikácie. 

    Súčasťou výstavného projektu je tlačený sprievodca pre rodiny s detským návštevníkom, ktorý koncepčne pripravila Eva Tkáčiková v spolupráci s kurátorom výstavy a publikácia Fonts SK, ktorú autorsky pripravil Samuel Čarnoký v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu.

Písma — autori  /  spoluautori:

Nara — Andrej Krátky
Hrana — Daniel Markovič
Fedra Sans — Peter Biľak
Komu — Ján Filípek
Klin SIDEWAYS — Karol Prudil
Climax — Ondrej Jób
Rukou — Ján Filípek
FF Dora — Slávka Pauliková
Cut Cut — Matúš Lelovský
Hlaholica — Michal Tornyai
Veselica — Marek Chmiel
Inka A/B Display — Samuel Čarnoký
Expander — David Chmela
Fazeta Text — Andrej Dieneš

Woodkit Reprint — Ondrej Jób
Céčkoslovensko — Ivana Palečková
Dyscont — Martin Pyšný
Striper — Jitka Janečková
Gallery — Palo Snoha
Sungarden — Mirka Chrastinová
Kultivar — Matej Vojtuš
Jens — Jozef Ondrik
Chrastina — Michal Chrastina
ALENA — Lukáš Kollár
OE — Kristína Jandová
Zaum — Matej Vojtuš  / Kristína Jandová, Michal Chrastina, Lucia ŠohajdováFonts SK / publikácia Samuela Čarnokého

Publikácia Fonts SK tvorí časť „písmenkovej“ expozície. Cielene mapuje tvorbu digitálneho písma
na Slovensku a zameriava sa na reflexiu písmarskej tvorby vytvorenej v lokálnom kontexte, ako aj tvorbu domácich autorov tvoriacich v zahraničí. Popisuje časový záber od pionierskych začiatkov v 90. rokoch
20. storočia až po súčasnosť. Zároveň odkazuje na historické súvislosti ako možný zdroj inšpirácie.
Mapuje akademické prostredie a možnosti vzdelávania, poukazuje aj na spôsoby prezentácie a popularizácie a upozorňuje na eventuality uplatnenia písiem v praxi. Najrozsiahlejšou časťou publikácie je chronologická prezentácia, ktorá detailne popisuje konkrétne fonty a písmové rodiny prostredníctvom typografických ukážok. Obsah publikácie dopĺňajú rozhovory s vybranými tvorcami, ktoré plasticky dotvárajú obraz o stave dizajnu písma na Slovensku.

Publikácia na 416 stranách zahŕňa písmarsku tvorbu okolo 50 autorov, prezentuje viac ako 350 písiem
A prináša rozhovory s 19 tvorcami. Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vydavateľom publikácie je Slovenské centrum dizajnu.