Kristián Németh - Modlitba za lepšiu budúcnosť

Miesto:         Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
Kurátor výstavy:     Michal Stolárik
Spolupráca:        Jozef Vančo, Jakub Gulyás, Martin Talaga
Trvanie výstavy:     8.2. – 17.6.2023

           Oratio pro futuris melioribus/Modlitba za lepšiu budúcnosť predstavuje autorský projekt slovenského vizuálneho umelca Kristiána Németha (1983), v ktorom sa zaoberá témami súvisiacimi s telesnosťou, sexuálnymi menšinami a mocenskými vzťahmi v kontexte katolíckej cirkvi. Jeho objekty, inštalácie, videá či performancie spája minimalistický prístup a formálna redukcia s dôrazom na dramaturgiu a scénografické vyznenie výstavných environmentov.
Intermediálna výstava ponúka okrem selekcie autorových emblematických diel hlavne ich zasadenie do funkčného dialógu so skicami a maliarskou tvorbou Miloša Alexandra Bazovského (1899 – 1968), Ladislava Mednyánszkeho (1852 –1919) a Dominika Skuteckého (1849 – 1921) zo zbierok Liptovskej galérie P. M. Bohúňa. Na pozadí autorskej architektúry, ktorú vyhotovil Jozef Vančo z GUTENART., sledujeme aktualizáciu, rekontextualizáciu a vzájomnú komparáciu motívov a formálnych podobností. Némethov experiment a selektívny výskum spája minulosť so súčasnosťou, pričom cielene reaguje na aktuálnu politicko-spoločenskú situáciu.
Výstavný projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

-ms-

Kristián Németh (1983, Dunajská Streda)

žije a pracuje v Bruseli. Študoval na Katedre intermédií v Ateliéri IN Ilony Németh, kde dokončil doktorandské štúdium v Ateliéri vvv pod vedením Martina Piačeka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 2015 bol víťazom hlavnej ceny ESSL Art Award, o rok neskôr sa stal finalistom talianskej ceny Art Laguna, v roku 2020 bol jedným z finalistov Ceny Oskára Čepana a v roku 2022 sa stal laureátom ceny Nadácie Novum. Samostatne vystavoval v mnohých inštitúciách na Slovensku a v zahraničí.