DENNÍK RELAX - GALÉRIA UMELCOV SPIŠA – program január, 2018

 GALÉRIA UMELCOV SPIŠA – program január, 2018


 www.gus.sk
____________________________________________________________________


Stále expozície  

TERRA GOTHICA ǁ Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie.
JOZEF HANULAǁ Stála expozícia o živote a diela autora zo zbierok galérie.
____________________________________________________________________

Aktuálne výstavy

13. 12. 2017 – 25. 3. 2018
PUZZLE / Akvizície v interakcii 2012 – 2016
Autori: K. BALÚNOVÁ, K. BARON, T. A. BŁOŃSKI, J. ČECH, O. DUBAY ml., S. DURKAJ, V. ELIÁŠ,
A. FEDÁKOVÁ, M. HNAT, M. IMRICH, P. JEDLIČKA, Z. JEŘÁBEK, R. KOČAN, M. LÁNYI, P. POLLÁG, M. STACHO, I. SVITANA, V. ŠOLTISOVÁ, E. TKÁČIKOVÁ, A. Ľ. VALENČÍKOVÁ, V. WEISS.
Projekt PUZZLE sprístupňuje akvizície galérie (z r. 2012–2016) netradičnou formou
a interaktívnymi nástrojmi. 57 diel od 21 autorov. Kurátorka: Mgr. Kamila Paceková – GUS.

13. 12. 2017 – 25. 3. 2018
JUBILANTI 2017
Autori: A. BERAN, I. CHAPČÁK, E. KONČEKOVÁ, O. KORKOŠ, A. MEISSL, O. PRIATKA, M. STACHO,
J. ŠIMO-SVRČEK, P. TREMBÁČ.
Výstava JUBILANTI 2017 prezentuje 20 diel od 9 jubilujúcich autorov. Kurátorka: Mgr. Kamila Paceková – GUS.

do 25. 3. 2018
PORTÁL SPOMIENOK
V rámci projektu o galerijnej tridsiatke / z výstavy Kontajner spomienok: návraty do minulosti
s interaktívnymi prvkami, interpretujúcimi históriu galérie, faktografiu, ako aj vývoj vizuálnej identity.  Kurátorka: Mgr. Mária Šabľová – GUS
____________________________________________________________________

PROGRAMY ǁ Dielne  PRE VEREJNOSŤ

24. 1. 2018 / GALERIJNÁ  STREDA
9.00 – 19.00 / Otvorené výstavy a stále expozície.
Vstupné / štandardné.

HALIERIK / VÝPREDAJ katalógov
Od rána do večera! Ponuka katalógov, brožúr, materiálov.

PUZZLE / komentovaná prehliadka
17.00 – 19.00

Vyhrajte sa s nami ! Umenie ako forma interaktívnej hry s lektorkami galérie. Optimálne pre rodiny
s deťmi, ale aj pre dospelých. Spojené s projekciami filmov o galérii.


26. 1. 2018 / GALERIJNÝ  PIATOK 
9.00 – 19.00 / Otvorené výstavy a stále expozície.

16.00 – 19.00  / ŽENY ON LINE 6: Obrázok z nití
Vstupné € 3 / osoba.

Tvorba obrazu, kde ťahy štetcom vystrieda línia farebnej nite a umožní vytvoriť vizuálne pútavé textilné obrazy. Lektorka: Mgr. Zuzana Juháziová - GUS
___________________________________________________________________
 


DETSKÉ PROGRAMY ǁ Dielne  PRE ŠKOLY: MŠ, ZŠ a ZUŠ
Vstupné: €  1 / účastník, doprovod / zdarma; v cene: prehliadka výstavy  a výtvarný materiál.
Doba trvania: cca 60 – 90 min. Na tvorivú dielňu je potrebné sa 1 deň vopred objednať!

Pondelok – piatok, 8. 1. – 31. 1. 2018 ǁ 9.00 – 16.00
PUZZLE / Akvizície v interakcii 2012 – 2016

Tvorivá dielňa, kde sa s vystavenými dielami hráte a učíte, ako vznikli. Žiak sa hravou formou zapája
do \"tvorby\" diela vďaka  interaktívnym pomôckam. Možnosť aplikovať postupy aj pomocou tvorivej brožúry – Sprievodcu výstavou.
__________________________________________________________________________________

Vstupné
JEDNA VÝSTAVA / CELÁ GALÉRIA:
dospelí: € 1 / € 2,50
deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: € 0,50 / € 1,50
rodinná vstupenka / 2 dospelí + max. 3 deti: € 2,50 / € 5,50
NEDELE za 10 centov / symbolické vstupné pre všetky kategórie návštevníkov

Otváracie hodiny
utorok – piatok, 9.00 – 16.30
nedeľa, 11.00  – 16.00
24. 1. 2018 / GALERIJNÁ  STREDA, 9.00 – 19.00
26. 1. 2018 / GALERIJNÝ PIATOK, 9.00 – 19.00
1. 1. 2018 /  zatvorené
 
Kontakt / informácie
Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Kontakt:  Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. 053 4174 621, 0948 882 718
sekretariat@gus.sk, Facebook: Galéria umelcov Spiša
www.gus.sk