DIANE VICTOR – PUMA PODBREZINSKÁ

Miesto:         Galéria Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš
Kurátorka výstavy:     Karen von Veh
Trvanie výstavy:     5.7. – 5.11.2022

           
Diane Victor (nar. 1964) je jednou z najvýznamnejších umelkýň v Južnej Afrike, ktorá je známa svojimi technickými zručnosťami a štipľavo satirickými spoločenskými komentármi. Od študentských čias si udržiava vysoký kredit, získala množstvo významných ocenení a medzinárodných štipendií a jej práce sú súčasťou mnohých významných národných a medzinárodných zbierok  napr. Metropolitan Museum of Art (NY), MOMA (NY), Smithsonian Institution (Washington), Victoria and Albert Museum (Londýn), Albertina Collection (Viedeň), Grinnell College, Iowa (USA), Bibliothèque Nationale de France, Fondation Blachère (Francúzsko). O jej práci vyšlo päť kníh, pričom najnovšia publikácia je pripravená na uvedenie vo Francúzsku tento rok.

Schopnosť Diane Victor neustále napredovať počas kariéry, ktorá trvá viac ako 35 rokov zaistila, že zostáva na špici v oblasti remeselného spracovania. Jej prestíž umocňujú experimentálne kresliarske techniky ako dymové kresby, t. j. obrazy vytvorené dymom (uhlíkom) z horiacej sviečky držanej pod papierom alebo pod tabuľou skla. Dymové kresby na skle na tejto výstave vznikli priamo tu, v galérii, a odkazujú na pocit neistoty a strachu, ktorý preniká do mnohých spoločností, najmä v súvislosti so súčasnou nestabilitou na Ukrajine. Diane Victor tiež vynašla techniku využívajúcu popol ako médium na kreslenie, ktorá vyšla z jej práce v oblasti grafiky. Textúra a tón pri leptaní sa vytvorí, keď sa na medenú alebo zinkovú dosku nasype kolofónny prach, aby sa vytvorila akvatinta. Diane Victor si uvedomila, že podobný textúrny efekt je možné vytvoriť na kresbe posypaním popola a túto techniku s veľkým efektom použila vo viacerých vystavených dielach.

Sila umenia Diane Victor nespočíva len v jej technickom zvládnutí grafických médií, ale aj v intenzívnej reakcii na sociálnu nespravodlivosť. Južná Afrika má desivý záznam korupcie a násilia, ide však o problémy, ktoré sa objavujú na celom svete. Neomylné oko Diane Victor reprodukuje každú malú neláskavosť, skorumpovanú činnosť alebo zlý úmysel a veľká časť jej práce sa sústreďuje na zneužívanie žien, keďže Južná Afrika je z hľadiska rodovo motivovaného násilia hodnotená ako najhoršia na svete. Viaceré diela na tejto výstave poukazujú na viktimizáciu žien a patriarchálnu apatiu. Jej hlboká úzkosť z domnelého zneužívania moci je vyjadrená v prenikavých komentároch, často prezentovaných prostredníctvom alegorického prepracovania mytologickej, náboženskej a historickej ikonografie. Aj kompozične jednoduchšie dymové kresby evokujú znepokojujúcu pachuť prostredníctvom nezvyčajnej obrazotvornosti alebo zvláštnych juxtapozícií. Týmto spôsobom nás jej bystré umelecké diela povzbudzujú k tomu, aby sme prehodnotili svoju (ne)ľudskosť a zabezpečili, že sa domov nevrátime nezmenení.

Tvorba Diane Victor sa vyznačuje osobným prístupom, silnou ikonografiou a neuveriteľnou schopnosťou narušiť spokojnosť divákov a nabúrať zažité presvedčenia či hodnoty. Je to „Puma“, ktorej diela vás po technickej aj obsahovej stránke prekvapia, zneistia a ohromia, ako už napovedá samotný názov výstavy.
                                                              
                                                                                                                       Emeritná Profesorka Karen von Veh