Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

 Arnold Peter Weisz-Kubínčan (1898-1945) – Umelcova (ťažká) batožina

Miesto: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa
Kurátorky výstavy: Lucia Gregorová Stach a Alexandra Homoľová
Dizajn a architektúra výstavy: Jana a Pavol Bálik
Trvanie výstavy: 28.2. - 25.4.2020

Dramatický osud takmer zabudnutého maliara Arnolda Petra Weisz-Kubínčana (1898-1945) predstavuje aktuálna výstava Umelcova (ťažká) batožina v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa, ktorá bola pôvodne inštalovaná v Slovenskej národnej galérii v roku 2019. Prezentované sú na nej maľby, kresby, skice a skicáre medzivojnového expresionistu európskej dôležitosti, ktorý napriek predčasne ukončenému životu priniesol do slovenského umenia závan medzinárodného umeleckého myslenia.

Výstava vznikla v spolupráci so Slovenskou národnou galériu (SNG) Bratislava, vďaka vzácnej akvizícii - diel umelca, ktoré získala SNG darom od rodiny Katariny Curtisovej z USA. Matka pani Katariny, Zorka Kahanová (1910-1975), prežila s A.P. Weisz-Kubínčanom posledné obdobie života na Slovensku pred deportáciou do nacistického koncentračného tábora. Ona koncentračný tábor prežila a s kufrom plným jeho kresieb, malieb a grafík odišla do USA. Po viac ako polstoročí sa významná časť umeleckej pozostalosti A. P. Weisz-Kubínčana vrátila na Slovensko. Tieto diela spolu s fascinujúcim príbehom prinášajú aj nové poznatky o rozsahu, povahe a kontexte jeho tvorby.
Arnold Peter Weisz-Kubínčan sa narodil v židovskej rodine v pruskom meste Usch, väčšinu života však prežil na Slovensku. Orava sa stala miestom, ku ktorému si vybudoval silný emocionálny vzťah, bol to jeden z motívov prijatia prídomku Kubínčan. V rokoch 1913 – 1917 študoval sochárstvo na Umeleckopriemyselnej škole v Budapešti, po vojne pokračoval v štúdiách v Berlíne, pravdepodobne na súkromnej škole. Mal bohatý vnútorný život, cítil sa byť expresionistom. Expresionizmus vnímal ako životný názor. Umenie bolo pre neho životnou prioritou, ktorej podriadil všetko ostatné.

Výstavu tvorí niekoľko tém: Auto/Portrét ako obraz sveta, Angst und Beklemmung (Úzkosť a skľúčenosť), Nachádzanie a strácanie domovskej krajiny, Človek – zviera – príroda, Umelec ako mystik, ako aj pripomienka umelcovej prvej výstavy v USA z roku 1961 v kaplnke Old Chapel. Témy sú v priestore rozohrané v dvoch hlavných vrstvách. Prvú vrstvu tvorí vysypaný „obsah kufra“ a príbeh akvizície, ktorý umocňuje architektúra výstavy. Diela sú umiestnené na stavebných prvkoch zo svetlého dreva, predstavujúcich začiatočné písmená umelcovho celého mena – A, P, W, K. Druhá vrstva výstavy obsahuje diela Weisz-Kubínčana zo zbierky SNG a dvoch diel zo zbierky Liptovskej galérie P. M. Bohúňa ako aj niekoľko diel autorov a autoriek z jeho generácie ako komparatívny materiál.

Samostatná výstava vznikla pri príležitosti nového výskumu autorovej tvorby a sústreďuje sa na jeho tvorivé rozmýšľanie, expresívny kresbový rukopis a jeho vývoj. Skice, kresby a grafiky dopĺňajú vrcholné maliarske diela v niekoľkých tematických okruhoch, ktoré približujú maliarovu tvorbu, ale aj dobu, keď vznikala. Výstava vo Veľkej výstavnej sieni Liptovskej galérie P. M. Bohúňa potrvá do 25. apríla 2020.
 
               -kj-