Súťažte s nami! - dennikrelax.sk

Výstava obrazov Judity Feňvešovej ...maľujem intuitívne...

Výtvarníčka, organizátorka kultúrneho života, publicistka, poetka, herečka, bývalá knihovníčka, odborná metodička pre výtvarníctvo, film a fotografiu pri Liptovskom kultúrnom stredisku, kde pôsobila 25 rokov.
Organizovala postupové, tematické a autorské výstavy, školenia, dielne, súťaže, prehliadky v regióne Liptov.
Bola predsedníčkou poradného zboru pre neprofesionálne výtvarníctvo pri Národnom osvetovom centre v Bratislave.
Je členkou poradného zboru pre neprofesionálny film, členkou predsedníctva Art štúdia Liptovský Hrádok, o. z., bola členkou porôt doma i v zahraničí.
Jej zásluhou sa krajské výstavy (KOS v Banskej Bystrici) posunuli až na celoslovenskú úroveň: Deti a tradičná ľudová tvorba, Človek a jeho tvorivé záujmy – tradičná ľudová tvorba dospelých, Výtvarný Ružomberok.
V oblasti výtvarníctva pripravovala dielne s profesionálnymi lektormi, kde sa popri tradičných výtvarných technikách prakticky oboznamovalo aj s modernými trendmi.
Jej novátorský prístup priniesol na vernisáže spojenie výtvarného umenia s hudbou, tancom, divadlom.
Uznávaným fotografom, ktorí sa svojou tvorbou nemohli prezentovať v bývalom Československu (P. Purtz, V. Bača), pripravila autorské výstavy v Liptovskom Mikuláši.
Má zásluhu na realizácii celoslovenskej súťaže AMFO v Liptovskom Mikuláši.
Vďaka nej a uskutočneným školeniam sa tvorba neprofesionálnych filmárov v Liptove vybrala aj novými smermi až  k experimentom.
Podieľala sa na založení Prírodnej univerzity s režisérom S. Ivaškom.
Filmy, ktoré tu vznikli, získali najvyššie ocenenia na európskych filmových súťažiach a festivaloch (Rakúsko, Belgicko). 
Celoslovenská tematická súťaž neprofesionálnych filmárov Tatranský kamzík sa pod jej metodickým vedením začala postupne koncipovať ako medzinárodná súťaž.
Je autorkou mnohých článkov o neprofesionálnom výtvarníctve, fotografii, filme.
Zostavila publikáciu Z histórie Tatranského kamzíka (2004), vydala zbierku lyrických textov s reprodukciami svojich malieb Ešte sa nestmieva (2008).
Je uznávanou amatérskou výtvarníčkou. Od roku 1978 sa pravidelne zúčastňuje na postupových výstavách (Jarný salón, Výtvarné spektrum), vystavuje i samostatne: Otváranie dverí (s Ľ. Uličnou) a Výpovede (obe Liptovský Mikuláš, 1991, 1997).
Za realizáciu výstav z oblasti tradičného ľudového umenia bola ocenená Medailou Folklórneho festivalu Východná (2004) a za prácu v oblasti amatérskeho filmu Medailou UNICA 2004 (UNESCO).
Vydala zbierku lyrických textov s reprodukciami  svojich malieb Ešte sa nestmieva/2008/ s pomocou Liptovského kultúrneho strediska. Je uznávanou amatérskou výtvarníčkou. Maľuje svoje vnútorné pocity. Jej maľovanie je intuitívne. Od roku 1987 sa zúčastňuje na postupových výstavách Jarný salón, Výtvarné spektrum. Mala šesť samostatných výstav v Liptovskom Mikuláši, Liptovskom Hrádku a v Poľsku.
V réžii Viliama Dočolomanského, v divadle Bodea, si v divadelnom predstavení Alen a Naomi zahrala matku Alena Ginsberga.

Slová naozaj nestačia, keď pozeráme na Juditkine obrazy. Slová odborníka ale hovoria:
Autorkine obrazy  sa často pohybujú  na hraniciach medzi predmetnosťou a abstrakciou, pričom je za živým maliarskym rukopisom vždy cítiť krajinu, figúru, zátišie alebo nejaký príbeh.
Ale práve z tohoto medzipriestoru, z tejto nejasnosti  tkvie fascinácia z týchto obrazov. Obraz tak objavujeme pomaly a ako vo sne sa nám vynárajú postavy a predmety, bez toho aby sme si mohli byť istí, či tam sú, alebo či si ich naša predstava  /fantázia/  z farebných škvŕn sama zostavuje.
Autorka  má vyslovene veľký cit pre farby. Uprednostňuje jemnejšie pastelové tóny, do ktorých vie vo svojich melancholických farebných symfóniách vsadiť silné, ťažké ale krásne akcenty hlbokých červených a modrých tónov.

Hovoria o pohnutiach a stavoch duše, v ktorých sa výtvarníčka nachádza keď tvorí. V nich sa nám odovzdá a to citlivý divák vníma prostredníctvom obrazu, pred ktorým stojí. Juditkine diela sú pravdivé, ako je ona sama. Cítime z nich spontánnosť, intuitívnosť, odovzdanie, cítime komplexnú osobnosť výtvarníčky, ktorou ona je!

Výstava obrazov Judity Feňvešovej bude inštalovaná vo foyer Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline od 3. 3. – 27. 3. 2020.

Výstava obrazov Judity Feňvešovej ...maľujem intuitívne...