Vychádzka po náučnom chodníku na hradisku Veľký vrch

V sobotu 24. septembra 2022 popoludní pozývame všetkých nadšencov archeológie, histórie, turistov a milovníkov prírody na vychádzku po náučnom chodníku na Veľkom vrchu. Viaceré archeologické výskumy realizované v spolupráci Považského múzea a Archeologického ústavu priniesli množstvo poznatkov o histórii tejto významnej lokality. Počas spoločnej vychádzky, ktorá sa začína o 14:00 hodine pri Obecnom úrade v Divinke, sa návštevníci podujatia z cyklu Múzeum pre Vás dozvedia množstvo informácií o hradisku, jeho obyvateľoch, spôsobe ich života, ale tiež o výskumoch, ktoré tu prebiehali. Účastníkov bude sprevádzať archeologička Považského múzea Andrea Slaná.

„Hradisko sa rozprestiera na kopci nazvanom Veľký vrch pri obci Divinka neďaleko Žiliny. Za národnú kultúrnu pamiatku bolo vyhlásené v roku 1967.  Pozostáva zo sústavy opevnení vytvárajúcich tri oddelené celky – akropolu, vrcholovú časť a podhradie. Najstaršie opevnenie na Veľkom vrchu vybudoval ľud lužickej kultúry. Počas vykopávok sa zistilo, že už v mladšej dobe bronzovej (10. storočie pred n l.) sa tu rozprestieralo výšinné sídlisko. Na začiatku neskorej doby bronzovej (9. – 8. storočie pred n. l.) ho vtedajší obyvatelia osady opevnili. V mladšej dobe železnej a staršej dobe rímskej sídlilo na Veľkom vrchu obyvateľstvo púchovskej kultúry (najmä v 1. storočí pred n. l.). Opevnili však len najvyššie položenú časť hradiska a vybudovali menší hrádok s plochou asi 0,6 ha. Napokon, vo veľkomoravskom období (9. – 10. storočie) na hradisku sídlili Slovania, ktorí pri budovaní opevnenia využili zvyšky valov z doby bronzovej,“ približuje A. Slaná. "Z veľkomoravského obdobia boli objavené exkluzívne predmety dokladajúce prítomnosť miestnej elity, či vojenskej družiny na hradisku, ako napríklad ostrohy a hroty šípov. „Význam lokality dokladajú viaceré hromadné nálezy železných predmetov (depoty). Nálezové situácie vo vrcholovej časti hradiska a na akropole poukazujú na existenciu drevených obydlí – zrubových stavieb, postavených na kamennej podmurovke. Prístupovú cestu z Považia vtedy uzatvárala brána chránená vežovitou stavbou. K spresneniu datovania náleziska prispeli fyzikálne analýzy uhlíkov (metóda C14) z driev stavebných konštrukcií. Nálezisko podlieha najvyššiemu stupňu ochrany kultúrnej pamiatky,“ dopĺňa archeologička Považského múzea.

Vychádzka je vhodná pre všetky vekové kategórie, cena na jednu osobu sú 2 eurá, deti do 6 rokov majú vstup zadarmo. Odporúčame si vziať pevnú obuv. Kvôli obmedzenej kapacite je potrebné sa vopred objednať na tel. č. 0905 145 alebo emailom na: slana.andrea@gmail.com.   

Vychádzka po náučnom chodníku na hradisku Veľký vrch

Text: Magdaléna Lacková, Považské múzeum
Foto: archív Považského múzea