DENNÍK RELAX - UMELECKÝ SEPTEMBER v Galérii umelcov Spiša

UMELECKÝ SEPTEMBER v Galérii umelcov Spiša


UMELECKÝ SEPTEMBER v Galérii umelcov Spiša
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Miesto: Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja,
Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
Termín: 1. 9. – 30. 9. 2019
Kontakt pre médiá: Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk, 053 417 4626
Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717
Na stiahnutie: www.gus.sk
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Galéria umelcov Spiša štartuje nový školský rok s novým konceptom galerijnej pedagogiky, ktorý zlučuje
tvorivé dielne zamerané na výtvarné techniky s interpretačnou rovnicou mediácie umením realizovanej
vo výstavných priestoroch, s priamou koreláciou s dielami. V ponukovom balíku pre návštevníka sa nachádza
deväť výstav, vrátane exteriérovej expozície Záhrady umenia, ktorej súčasťou sú keramické plastiky Petra
Smika a banerová výstava Zo zbierky galérie. Programy koncipované pre širokú verejnosť sú plánované v rámci
Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD), ktoré vznikli z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie.

❶ Prvý piatok v mesiaci, 6. 9., v čase 10.00 – 14.00 štartujeme podujatím POETICKÝ SPIŠ JEDNOTY
DÔCHODCOV SLOVENSKA KOŠICKÉHO KRAJA
, ktorý sa koná v spolupráci s organizáciou Jednota dôchodcov
Slovenska (JDS): je to štartovací 1. ročník krajskej prehliadky v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby členov
Krajskej a okresnej organizácie JDS.

❷ Ďalšie kolo výtvarného workshopu ŽENY ON LINE 7: MOZAIKA ZO SKLA uvedieme v piatok, 20. 9.,
v čase 16.00 – 19.00. Účastníčky tvorivej dielne si pod vedením skúseného lektora, regionálneho umelca Petra
Smika vytvoria dekor zo sklenenej mozaiky. Projekt je prioritne určený pre znevýhodnenú skupinu žien
a podporený grantom Ministerstva kultúry SR.

❸ Umelecký dialóg, reflektujúci aktuálnu výstavu Paulína Halasová: You deserve art! v programe
ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ s rovnomenným titulom YOU DESERVE ART! prebehne počas galerijnej
stredy, 25. 9. v čase 17.00 – 19.00. Umenie a ženu v hlavnej úlohe predstaví autorka Paulína Halasová
a kurátorka galérie Katarína Balúnová.

❹ V septembri máme dva DLHÉ DNI S UMENÍM – v piatok, 20. 9. a v stredu, 25. 9. / galéria je pre
vás otvorená v čase 9.00 – 19.00. Sprístupnené budú všetky výstavy a a stále expozície v interiéri a exteriéri:
štyri aktuálne výstavy reflektujú štyri nosné cykly vo výstavnej dramaturgii galérie: profil mladej spišskej
výtvarníčky Paulíny Halasovej You Deserve Art! (cyklus výstav Nové mená – nové mýty), spomienková výstava
koláží osobnosti slovenského kultúrneho života Alberta Marenčina (cyklus Profily), výstavný projekt
o záhradách v dielach slovenských výtvarníkov Záhady záhrady (cyklus Téma) a kvalitný výber zo zbierky galérie
Top akvizície 2017 − 2018 (cyklus Zbierka). Stála expozícia Jozefa Hanulu pripomína život a dielo spišského
výtvarníka z 1. polovice 20. st., Terra Gothica prezentuje diela zo zbierky s gotickou tematikou a Záhrada
umenia sochárske diela v kameni zo zbierky galérie. Unikátom je Pomník Csontváryho – pamätná busta
maliara, faksimília diela J. Kerényiho, inštalovaná v Galérii pri dufarte.

NEDEĽNÝ KREATÍVNY ATELIÉR, prebiehajúci poslednú nedeľu, 29. 9. v čase 13.00 – 15.30,
je súčasťou špeciálnych nedeľňajších programov určených pre rodiny s deťmi. Tentokrát je dielňa Lepidlový
obrázok zameraná na maľbu obrázkov tavnými pištoľami.

❻ Interpretačné tvorivé dielne pre školy všetkých stupňov – TVORIVKY a celodenný program
EDU-ART zameraný na edukáciu prostredníctvom umenia, korešponduje s aktuálnymi výstavami i stálymi
expozíciami: ponúkame bohatý program nielen v expozíciách, ale aj v galerijnom ateliéri.
ℹ️ Viac informácií na našej webovej stránke: www.gus.sk
Príloha: podrobný program
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________