DENNÍK RELAX - PROGRAM – Marec 2018

PROGRAM – Marec 2018

Areál Budatínskeho hradu
telefón: +421 41/ 500 15 11
e-mail: muzeum@pmza.sk
GPS súradnice
49° 14′ 13,272″ N
18° 44′ 5,110″ E

Stála expozícia:

 • BUDATÍNSKY HRAD
 • KAPLNKA BUDATÍNSKEHO HRADU (Výstava „Korene nevykoreníš“)
 • Drotárstvo – (ne)uveriteľný príbeh jedného remesla


INTERAKTÍVNE FORMY VZDELÁVANIA PRE MŠ A ZŠ:

Marec – jún:
Bol raz jeden zámoček, bol raz jeden hrad
Povesť ,,O grófke, ktorá chcela byť najmúdrejšia“
Majitelia Budatínskeho hradu boli veľmi vzdelanými ľuďmi, ktorí ovládali niekoľko cudzích jazykov. Vie sa, že vlastnili veľkú knižnicu, ktorá sa ale bohužiaľ nedochovala. Cieľom divadelného predstavenia je zábavnou a vtipnou formou vysvetliť deťom a žiakom, aké dôležité je v dnešnej dobe čítať knihy a nie len ich mať vo svojej knižnici. Pre deti MŠ a žiakov 1 - 4. ročníka ZŠ. Nutné sa vopred objednať na mailovej adrese lesko@pmza.sk. Cena MŠ 1€, ZŠ 1,5€, pedagogický dozor zadarmo.

Marec
Mária Terézia a Jozef II.
V roku 2017 sme si pripomenuli 300. výročie narodenia Márie Terézie. Pri tejto príležitosti bol v RTVS počas uplynulých vianočných sviatkov odvysielaný dvojdielny historický film s názvom Mária Terézia. Napriek tomu, že sa film tešil veľkej sledovanosti, je nutné podotknúť, že zachytával len mladícky život a prvé roky vlády jednej z najslávnejších žien v dejinách, ktorej meno je úzko spojené s dejinami Slovenska. Z tohto dôvodu je cieľom prednášok s názvom Mária Terézia a Jozef II., ktoré ponúka Považské múzeum v Žiline, bližšie priblížiť vládu, reformy, vojny a život Márie Terézie a jej syna Jozefa II., ktorých historiografia označuje aj ako osvietenských panovníkov. Prednáška je spojená s tvorivými aktivitami a je určená pre žiakov 7. ročníka základných škôl a študentov 1. ročníka stredných škôl a gymnázií.
Prednáška sa bude konať v priebehu mesiaca február a marec, iba v pondelok alebo v utorok. Objednať sa môžete na mailovej adrese lesko@pmza.sk. Cena na žiaka je 1 €, pedagogický dozor zadarmo.

Marec
Feudalizmus. Kto žil v stredovekom štáte?
Historická terminológia označuje pojem feudalizmus od latinského slova feudum. Tzn. pôda - léno. Slovom feudum bol označovaný pozemok, ktorý bol požičaný do držby za vernosť k feudálovi. Toto vlastníctvo bolo podmienená rôznymi službami a povinnosťami. Týmito slovami by sme v stručnosti mohli definovať stredoveký feudalizmus. Cieľom prednášky nie je definovať pojdem feudalizmus, ale naopak priblížiť žiakom na akých základoch bola postavená stredoveká spoločnosť a taktiež charakterizovať špecifickú formu feudalizmu, ktorá sa vyvíjala na našom známa ako familiarita .
Prednáška s prezentáciou o vývoji a štruktúre stredovekej spoločnosti má trvanie cca 1 vyuč. hodinu a konať sa bude iba v pondelok alebo utorok. Tvorivá aktivita bude hra PEXESO (ľudia v stredoveku). Vhodné pre žiakov 6 . ročníka základných škôl. Objednať sa môžete na mailovej adrese lesko@pmza.sk. Cena na žiaka je 1 €, pedagogický dozor zadarmo.
Marec
Buď historikom na jeden deň.
Dnes je všeobecne známy slávny výrok Marca Tullia Cicera: ,,História je učietľkou života“ lat. ,,Historia magistra vitae“. Menej známy sú práve historici, ktorí nás učia poznať historickú pravdu. Bez ich mnohokrát neocenenej vedeckej práce by história bola len zmesou nejasných domnienok a poloprávd. Cieľom prednášky je priblížiť žiakom prácu historikov a múzejných pracovníkov, spojená bude s prezentáciou o práci historika spojená s osobným stretnutím vedeckého pracovníka Považského múzea. Trvanie cca 1 vyuč. hodina. Súčasťou je aj tvorivá aktivita – práca s historickým prameňom (opis prameňa  - inetrpretácia). Vhodné pre žiakov 5 . ročníka základných škôl. Objednať sa môžete na mailovej adrese lesko@pmza.sk, cena na žiaka je 1€, pedagogický dozor zadarmo.
Marec – apríl
Kultúra a umenie v 19. storočí
Druhá polovica 19. storočia bola charakteristická prevratnými zmenami v hospodárskom, spoločenskom, sociálnom i politickom živote. Poznatky vedeckého bádania, technického rozvoja ako aj národnouvedomovacie pocity, túžba po slobode a sociálnej spravodlivosti – to všetko rozbíjalo starý spôsob života. Buržoázne revolúcie, ktoré v 19. storočí vypukli jedna po druhej, menili starý, ustálený spoločenský poriadok, systém hodnôt a rozbíjali zastaralé názory a predstavy. Odraz týchto smerov a tendencií našiel svoje stvárnenie v umení. Končí sa jednota štýlov predchádzajúcich období, ktoré často pretrvávali aj storočia a štýlovú jednotu nahrádza množstvo smerov, ktoré sa rodia, prudko zažiaria a onedlho zhasnú, prechádzajú do histórie. Cieľom prednášky je stručne priblížiť umelecké smery 18. storočia, ktoré pozvoľne nahrádzajú umelecké smery 19. storočia (klasicizmus, empír, romantizmus...). Prednáška bude spojená s prezentáciou o kultúre a umení v 19. storočí, spolu s krátkou prehliadkou Budatínskeho hradu, kde sa na zbierkových predmetoch Považského múzea v Žiline názorne charakterizujú a identifikujú znaky jednotlivých smerov. Trvanie cca 1 vyuč. hodinu, vhodné pre žiakov 8 . ročníka základných škôl. Objednať sa môžete na mailovej adrese lesko@pmza.sk. Cena na žiaka je 1,5 €, pedagogický dozor zadarmo.

PODUJATIA:

7. marec
Deň otvorených dverí odbornej knižnice
Odborná knižnica PMZA si v rámci mesiaca marec pripravila pre širokú verejnosť Deň otvorených dverí. Knižnica bude mať svoje dvere otvorené od 8.00 – 17.00 hod. Na každého návštevníka čaká bezplatná registrácia.

22. marec
Múzeum pre Vás: Tradičné veľkonočné zvyky
Považské múzeum v Žiline pozýva širokú verejnosť na cyklus poobedných aktivít s názvom „Múzeum pre Vás“. V marci si pre Vás pripravili etnologičky Katarína Kendrová a Adriána Bárdyová tvorivé popoludnie venované tradičným veľkonočným zvykom. Dozviete sa aké tradície, obrady a povery sa spájajú s veľkonočným obdobím v našom regióne a odskúšate si svoju šikovnosť a trpezlivosť pri tvorivých dielňach. Tie budú venované slovenskému fenoménu – drotárstvu. Vyskúšate si základné techniky tohto remesla a odnesiete si domov vlastnoručne vyrobené veľkonočné ozdoby. Doba trvania je cca 2 hod. Miesto konania je východný palác Budatínskeho hradu, začiatok o 17.00 hod. Cena je 1€ / osoba (jednotné vstupné). Vstupenky zakúpite na pokladni v infopulte. Kapacita je obmedzená, svoje miesto si môžete rezervovať vopred na pokladni hradu, tel. 0907 108 659 (ut. – ne. 9.00 – 17.00 hod.).

25. marec
Krížová cesta
Pobožnosť Krížovej cesty v príjemnom prostredí Budatínskeho parku. V spolupráci so Žilinskou diecézou. Pobožnosť povedie Zdeno Pupík, ThLic., PhD. spolu so zástupcami iných cirkví. Začiatok o 14.00 hod.

VÝSTAVY:
do 10. júna 2018
Toto je múzeum­_75 rokov PMZA
Retrospektívna výstava k 75. výročiu založenia nášho múzea má za cieľ návštevníkovi priblížiť históriu vývoja PMZA. Prostredníctvom siedmich zastavení v 75-ročnom živote múzea, spozná návštevník všetky hlavné múzejné odborné činnosti (zbierkotvornú, evidenčnú a katalogizačnú, konzervátorskú, expozičnú, výskumnú, publikačnú).
Prezentované sú všetky múzejné zbierkové fondy, odborná knižnica a rozsiahly fotoarchív.

otváracie hodiny Budatínskeho hradu:
UT – NE od 9.00 – 16.40 hod.

otváracie hodiny kaplnky:
UT – NE od 9.00 – 17.00 hod.

otváracie hodiny BUDATÍNSKEHO PARKU:
Október - marec:
PO – NE: 7.00 – 18.00 hod.

VSTUPNÉ
BUDATÍNSKY HRAD
základné: 5 €
zľavnené (deti od 6 do 15 rokov, študenti, dôchodcovia, ŤZP, vojnoví veteráni): 3 €
skupinové zájazdy – Materské školy: 0,50 €                              rodinné (2 dospelí a 2 deti od 6 do 15 rokov): 13 €
deti do 6 rokov: bezplatne
pedagogický dozor nad 15 osôb a vedúci zájazdov: bezplatne
skupina dospelých nad 20 osôb: zľava 10 %
obyvatelia mestskej časti Budatín: zľava 20 % (zo základného vstupného)
vstupné mimo otváracích hodín: príplatok 100 % (vstup je možný len na základe objednávky a len pre skupiny nad 10 osôb)
fotenie svadobčanov v interiéri hradu (po dohode – 0907 108 659): 50 €
KAPLNKA BUDATÍNSKEHO HRADU – Bezplatne
BUDATÍNSKY PARK – Bezplatne

Hrad Strečno
telefón: +421 41/ 569 74 00, +421 41/ 500 15 11
e-mail: muzeum@pmza.sk
GPS súradnice
49° 10′ 28,555″ N
18° 51′ 44,228″ E    

STÁLE EXPOZÍCIE:

 • ODKRYTÁ MINULOSŤ (prehistória a história v kontexte hradu Strečno, hradná kuchyňa, hradná mučiareň)
 • STÁLA VÝSTAVA VENOVANÁ ŽOFII BOSNIAKOVEJ
 • Stredoveká dedina Paseka pod hradom StrečnoOtváracie hodiny:
od 17. marca
SO - NE:  10.00 – 16.00 hod. (posledný vstup)
30. MAREC: 10.00 – 16.00 hod. (posledný vstup)

Zmena vyhradená.
VSTUPNÉ
základné: 5 €
zľavnené (deti od 6 do 15 rokov, študenti, dôchodcovia, ŤZP, vojnoví veteráni): 3 €
skupinové zájazdy – Materské školy: 0,50 €
rodinné (2 dospelí a 2 deti od 6 do 15 rokov): 13 €
deti do 6 rokov: bezplatne
pedagogický dozor nad 15 osôb a vedúci zájazdov: bezplatne
skupina dospelých nad 20 osôb: zľava 10%
Vstupné mimo otváracích hodín: príplatok 100 % (vstup možný len na základe objednávky
a len pre skupiny nad 10 osôb).


Čičmany
telefón: 0918 187 683, +421 41/ 500 15 11
e-mail: muzeum@pmza.sk
GPS súradnice:
48° 57′ 24,101″ N
18° 31′ 1,471″ E

STÁLE EXPOZÍCIE:

 • Čičmany, Čičmany, chimárna dedina: Radenov dom
 • BÝVANIE SPOLEČNÍKOV: Dom č.42


otváracie hodiny:
September – máj:
Utorok – piatok: 9.00 – 12.00, 12.30 – 15.00 hod
Sobota – nedeľa: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 hod.

VSTUPNÉ
základné: 2 €
zľavnené (deti od 6 do 15 rokov, študenti, dôchodcovia, ŤZP): 1,30 €
rodinné (2 dospelí a 2 deti od 6 do 15 rokov): 5,30 €
skupinové zájazdy – Materské školy: 0,50 €
deti do 6 rokov: bezplatne
pedagogický dozor nad 15 osôb a vedúci zájazdov: bezplatne
skupina dospelých nad 20 osôb: zľava 10 %
vstupné mimo prevádzkových hodín: príplatok 100 % (vstup je možný len na základe objednávky a len pre skupiny nad 10 osôb)


Terchová
telefón: +421/ 918 187 679, +421 41/ 500 15 11
e-mail: muzeum@pmza.sk
GPS súradnice
49° 15′ 27,122″ N
19° 1′ 47,836″ E


STÁLA EXPOZÍCIA:

 • Etnografická expozícia JÁNOŠÍK a Terchová v budove Obecného úradu Terchová


otváracie hodiny:

September – máj:
UTOROK – ŠTVRTOK: 9.00 – 15.00 hod.
obedňajšia prestávka: 13.00 – 13.30 hod.

PIATOK – NEDEĽA: 9.00 – 15. 30 hod.
obedňajšia prestávka: 13.00 – 13.30 hod.


VSTUPNÉ
základné: 2 €
zľavnené (deti od 6 do 15 rokov, študenti, dôchodcovia, ŤZP, vojnoví veteráni): 1,30 €
rodinné (2 dospelí a 2 deti od 6 do 15 rokov): 5,30 €
skupinové zájazdy – Materské školy: 0,50 €
deti do 6 rokov: bezplatne
pedagogický dozor nad 15 osôb a vedúci zájazdov: bezplatne
skupina dospelých nad 20 osôb: zľava 10 %
vstupné mimo prevádzkových hodín: príplatok 100 % (vstup je možný len na základe objednávky a len pre skupiny nad 10 osôb)


Sobášny palác v Bytči
telefón: +421 41/ 552 30 27
e-mail: muzeum@pmza.sk
GPS súradnice:
49° 13′ 14,479″ N
18° 33′ 29,709″ E

STÁLE EXPOZÍCIE:

 • Sobášny palác – Stredoeurópsky klenot
 • Pamiatky Unesco na Slovensku
 • Uhorský palatín Juraj Turzo


UHORSKÝ PALATÍN JURAJ TURZO – renesančný človek
Stála expozícia je reprezentatívnou pripomienkou jedinečnej historickej osobnosti palatína Juraja Turza. Pripomína jeho renesančnú osobnosť, ktorá sa významným spôsobom zapísala do politického, kultúrneho a náboženského života vtedajšieho Uhorska.

PODUJATIA:

20., 21., 22. marec
Tradičné veľkonočné zvyky
Prednáška pre ZŠ etnologičky Kataríny Kendrovej na tému tradičné veľkonočné zvyky. Žiaci sa dozvedia aké tradície, obrady a povery sa spájajú s veľkonočným obdobím v našom regióne a zapojiť sa môžu aj do tvorivých dielní – dekupáž veľkonočných vajíčok. Na prednášku je potrebné sa vopred objednať na mailovej adrese sobasnypalac@pmza.sk.


OTVÁRACIE HODINY:
UT – NE: 9.00 - 16.00 hod. (vstup každú pol hodinu; posledný vstup o 16.00 hod.)
Obedňajšia prestávka: 11.30 – 12.00 hod.

VSTUP do Sobášneho paláca v Bytči je ZDARMA

Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach
telefón: +421 41/ 500 15 11
e-mail:muzeum@pmza.sk
GPS súradnice:
49°07’45.11″N
18°40’43.44″E

STÁLA EXPOZÍCIA:

 • Z histórie dopravy na Slovensku – expozícia zložená z troch častí: staršie dejiny dopravy, železničná časť a časť cestná doprava v 20. storočí so zameraním na historické motocykle.


PODUJATIE:
Zábavno-náučná hodina dejepisu a fyziky v múzeu dopravy
Pozývame všetkých žiakov základných a stredných škôl na špeciálnu prehliadku múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach formou zážitkovej vyučovacej hodiny. Žiaci sa dozvedia veľa zaujímavosti o vývoji dopravy na Slovensku, o vývoji železničnej dopravy v žilinskom regióne, ukážu si ako funguje parný stroj, telegraf a iné stroje. Chýbať nebude prehliadka motocyklov a moderného koľajiska. Na túto špeciálnu prehliadku sa je možné objednať telefonicky 0905 602 582, konať sa bude v piatok dopoludnia (čas vyhradený pre školy).


otváracie hodiny:
Október - marec:
PONDELOK: na objednávku (0905 602 582)
UTOROK – ŠTVRTOK: 9.30 – 16.30 hod.
PIATOK: na objednávku (0905 602 582)
SOBOTA – NEDEĽA: 9.30 – 16.30 hod.,
posledný vstup: 16.00 hod.
obedňajšia prestávka: 12.00 – 12.30 hod.
VSTUPNÉ
základné: 2 €
zľavnené (deti od 6 do 15 rokov, študenti, dôchodcovia, ŤZP, vojnoví veteráni): 1,30 €
rodinné (2 dospelí a 2 deti od 6 do 15 rokov): 5,30 €
skupinové zájazdy – Materské školy: 0,50 €
deti do 6 rokov: bezplatne
pedagogický dozor nad 15 osôb a vedúci zájazdov: bezplatne
skupina dospelých nad 20 osôb: zľava 10 %
vstupné mimo prevádzkových hodín: príplatok 100 % (vstup je možný len na základe objednávky a len pre skupiny nad 10 osôb)

Pre všetky expozície:

Na prehliadky uprednostňujeme vopred objednané skupiny.
Zmena programu vyhradená!