DENNÍK RELAX - ORBIS PICTUS ǁ ROZHOVORY O UMENÍ: JUBILANTI ZO SPIŠA

ORBIS PICTUS ǁ ROZHOVORY O UMENÍ: JUBILANTI ZO SPIŠA

ORBIS PICTUS ǁ ROZHOVORY O UMENÍ: JUBILANTI ZO SPIŠA /EVA KONČEKOVÁ (70) & OTTO KORKOŠ (60) & PETER TREMBÁČ (60), 17.00 – 19.00
VEČER V GALÉRII POČAS VALENTÍNSKEJ STREDY, 9.00 – 19.00

Miesto:                     Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického  
                                                       samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
Názov podujatia:                    ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: JUBILANTI ZO SPIŠA
    EVA KONČEKOVÁ (70) & OTTO KORKOŠ (60) & PETER TREMBÁČ (60)
valentínsky Večer v galérii: otvorené stále expozície a aktuálne výstavy
Termín / čas podujatia:             14. 2. 2018, streda, 17.00 –  19.00 hod
Kontakt pre médiá:                Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk

Projekt ORBIS PICTUS je cielene zameraný na medziodborové kultúrne podujatia nadväzujúce na doterajšiu programovú činnosť galérie s cieľom prekročiť limitovaný rámec výtvarného umenia, pričom dochádza k vzájomnej interakcii umení a k jeho chápaniu v širších súvislostiach. Zámerom projektu je sprístupnenie vybraných umeleckých žánrov pre rôzne cieľové skupiny a vekové kategórie. Podujatie je súčasťou sprievodných programov k aktuálnej výstave Jubilanti 2017.

ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ:
JUBILANTI ZO SPIŠA: EVA KONČEKOVÁ (70) & OTTO KORKOŠ (60) & PETER TREMBÁČ (60)

Galéria umelcov Spiša uvádza ďalšiu zo série umeleckých dialógov reflektujúcich aktuálne výstavy. Od 17.00 v koncertnej sále galérie, s voľným vstupom pre verejnosť. 

Galéria umelcov Spiša od roku 2012 systematicky spracováva profily autorov zastúpených v zbierke   v rámci projektu JUBILANTI. Komorná výstava Jubilanti 2017 prezentuje výber iba 20 prác z celkového počtu 260 deponovaných diel od vybraných deviatich autorov. Z hľadiska zaradenia diel podľa výtvarného druhu je na výstave zastúpené maliarstvo, sochárstvo, kresba, fotografia, grafika a úžitkové umenie. 
Cyklus Orbis Pictus tentokrát predstaví jubilujúcich autorov Evu Končekovú (70), Otta Korkoša (60) a Petra Trembáča (60). Diela autorov, zastúpené v zbierke galérie uvedie historička Mgr. Mária Šabľová. Obrazovú prezentáciu a besedu s umelcami k ich životnému jubileu nielen o umení uvedie riaditeľka galérie Mgr. Lucia Benická. Prizvaní hostia mimo pódia budú výtvarníci – jubilanti Ivan Chapčák (70) a Ondrej Priatka (70).

I ♥ ART | VALENTÍNSKY VEČER V GALÉRII / v čase od 9.00 – 19.00.
Otvorené stále expozície: Jozef Hanula, Terra Gothica a aktuálne výstavy:  Puzzle / Akvizície v interakcii 2012 – 2016, Jubilanti 2017, Portál spomienok.

PROFILY  AUTOROV

Eva Končeková sa narodila 16. 3. 1947 v Levoči. V r. 1965 – 1971 navštevovala oddelenie voľnej maľby a gobelínu v ateliéri Petra Matejku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Po štúdiu začala vyučovať na základnej umeleckej škole v Kežmarku a Spišskej Belej (1971 – 2002). Paralelne v r. 1997 – 2005 viedla výučbu výtvarných predmetov na Združenej  strednej umeleckej škole  v Kežmarku. Venuje sa komornej maľbe, pracuje s textilom (artprotis a autorská tapiséria). Zúčastnila sa mnohých kolektívnych a individuálnych výstav na Slovensku i v zahraničí. Žije a pracuje v Kežmarku.

Otto Korkoš sa narodil v r. 1957 v Kežmarku. V r. 1977 – 1983 študoval na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe, v odbore  keramika (Eckert). Po štúdiách sa venoval pedagogickej činnosti (1985 – 1992 - Stredná umelecko-priemyselná škola, Košice, 1992 – 1994 - Škola úžitkového výtvarníctva, Košice, 1994 – 1997 - Základná umelecká škola, Poprad). Od r. 1997 pôsobí ako pedagóg na SPŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi. Venuje sa komornému sochárstvu, keramike a kresbe. 

Peter Trembáč sa narodil 8. 11. 1957 v Spišskej Sobote. Absolvoval Strednú školu umeleckého priemyslu v Košiciach, odbor grafika. Vyštudoval leteckú meteorológiu v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave. Pôsobil na meteorologických staniciach na Lomnickom štíte, Chopku a Štrbskom plese a v r. 1982 – 1995 bol členom Horskej služby vo Vysokých Tatrách. Zároveň sa venoval i maľbe, prevažne s horskou tematikou. Zúčastnil sa študijného pobytu v Belgicku (1996) a maliarskych sympózií v Banskej Štiavnici a v Spišskej Novej Vsi (2003). Ilustroval množstvo kníh na Slovensku i v zahraničí. Vo voľnej tvorbe sa venuje maľbe, kresbe, ilustrácií a úžitkovému sklu. Žije a tvorí v Poprade.