Miloš Kopták: Od zajtra neilustrujem

výstava —
MILOŠ KOPTÁK — OD ZAJTRA NEILUSTRUJEM
dátum —
otvorenie výstavy – štvrtok 7. 10. 2021
Stretnutie a rozhovory s autorom Milošom Koptákom na výstave budú prebiehať vo štvrtok 7.10.2021 v čase od
14.00 do 18.00 vo forme otváracieho dňa.
miesto —
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Palackého ul. 27 v Trenčíne
... aj tak to nakoniec vzdáte. Ilustrácie sa pred vami budú rozpínať od tých nežných, tlmených prírodných scenéríí
slovenských povestí, cez doslova karnevalové sprievody farieb afrických a gréckych príbehov až po drsne
kolorované pitoresktné postavičky dotvárajúce kuchárske knihy, či smiešne príbehy.
Takmer každá kniha je iná: zakryjete meno a máte pocit, že to nekreslil jeden, ale niekoľko autorov.
Miloš Kopták tvorí radikálne. Nejde do dohody s autorom textu, nesekunduje mu, nepodlieza, nepýta sa „ako
to myslel, keď to písal“. A to isté robí s čitateľom: akoby mu bolo jedno, či jeho obrázkom porozumie: „tu máš,
pozri, ber – neber, chyť si to“. Tvorí tak, akoby sa hral: vášnivú adrenalínovú hru, v ktorej preskakuje z tvaru na
tvar, z príbehu vyberá nečakané detaily a doslova volá čitateľa, láka ho k tomu, aby ho príbeh začal baviť. Aby
sa pri ňom cítil dobre, aby ho rozosmial, aby mu v hlave ostal vtip.
Africké rozprávky Kama Sywor Kamanda, Grécke báje a mýty Eduarda Petišku, rozprávka Jána
Uličianskeho Malá princezná či Proglas pre deti Daniela Pastirčáka, nežná kniha poézie Lidské klubíčko
Vladimíra Vokolka… alebo autorská kniha Včelár.
Stojí za to, prísť sa pozrieť na originály tých ilustrácii zblízka.
Výstavu Miloša Koptáka Od zajtra neilustrujem si môžete pozrieť v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v
Trenčíne na Palackého ul. 27 od 7. 10. do 20. 11. 2021.
Miloš Kopták (1969)
študoval na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, na VŠVU v Bratislave v ateliéri grafiky a knižnej tvorby v ateliéri
Dušana Kállaya a na École des Beaux Arts vo Francúzsku. Založil ASIL – Asociáciu ilustrátorov a je spoluautorom
projektu TOTO! je galéria. Vystavoval na mnohých samostatných a skupinových výstavách doma aj v zahraničí.
Spolupracoval aj so zahraničnými vydavateľmi, za ilustrácie knihy Kama Sywor Kamanda Africké pohádky (2006)
získal ocenenie Zlatá stuha. Rovnako je nositeľom ceny Ľudovíta Fullu (2010) Spolu s Ray Escalé tvorí expresívne,
dráždivé, tzv. „dark“ maľby v rámci projektu Miroir Noir.

Miloš Kopták: Od zajtra neilustrujem