DENNÍK RELAX - INTEGRÁCIA UMENÍM 2018

INTEGRÁCIA UMENÍM 2018

TATRANSKÁ GALÉRIA V POPRADE
Vás pozýva na podujatia v rámci umelecko - edukatívneho projektu
INTEGRÁCIA UMENÍM 2018
s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky
9. 10. 2018 - 28. 10. 2018
Projekt je určený pre ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, zdravotne znevýhodnených, ale taktiež pre širokú verejnosť.
Workshopy a tvorivé dielne sú zamerané na rôzne umelecké techniky - šperk, maľba, kresba, umelecké kováčstvo, plstenie, batika a keramika - pod vedením odborných lektorov.
Súčasťou projektu je divadelné predstavenie HRA divadelných súborov Tote tam (Kežmarok) a Trma-vrma (Poprad).
Taktiež bude pripravená prednáška  na tému Spiritualita v umení a v arteterapii s Prof. Jaroslavou Annou Šickovou - Fabrici, PhD.

Záverečným programom projektu bude Módna show v spolupráci so Súkromnou strednou odbornou školou Biela voda v Kežmarku, výstava prác a benefičná aukcia vyrobených predmetov z projektu INTEGRÁCIA UMENÍM 2018.

9. 10. 2018   8.00 Vosková a textilná batika - workshop s  Janette Kubalovou
             16.30 Kurzy kreslenia zamerané na základy kresby s Luciou Horákovou
11. 10. 2018 9.00, 14.00 Plstenie – workshop s Emíliou Rudincovou
12. 10. 2018 9.00, 13.00 Šperkárska technika Tiffany – workshop s Emíliou Rudincovou
                     17.00 Divadelné predstavenie HRA divadelných súborov Tote tam(Kežmarok) a
                     Trma-vrma (Poprad)
15. 10. 2018 9.00 Ja a spiritualita  (maľba, modelovanie z hliny) – workshop so sochárkou a profesorkou Jaroslavou Šickovou - Fabrici, PhD.
                     16.00 Prednáška - Spiritualita v umení a v arteterapii  Prof. Jaroslava     
                     Anna Šicková - Fabrici, PhD.

16. 10. 2018 9.00, 16.30 Kurzy kreslenia zamerané na základy kresby s Luciou Horákovou
17. 10. 2018 9.00, 13.00 Kovové variácie – kováčske práce a výroba šperkov z kovu – workshop s umeleckým kováčom Petrom Gurníkom
18. 10. 2018 9.00 Abstraktná maľba – workshop s Galerijným pedagógom TG
22. 10. 2018 9.00, 16.00 Grafický workshop s popredným slovenským grafikom
23. 10. 2018 9.00, 16.30 Kurzy kreslenia zamerané na základy kresby s Luciou Horákovou
24. 10. 2018 9.00, 16:00 Keramický workshop s Petrom Smikom
25. 10. 2018 17.00 Záverečný program projektu-
Módna show v spolupráci so Súkromnou strednou odbornou školou Biela voda v Kežmarku
Výstava prác a benefičná aukcia vyrobených predmetov z projektu INTEGRÁCIA UMENÍM 2018
26. 10. 2018 9.00 – 18.00 Výstava prác z projektu INTEGRÁCIA UMENÍM 2018
28. 10. 2018 14.00 Helloweenske tvorivé dielne
      14.00 – 18.00 Výstava prác z projektu INTEGRÁCIA UMENÍM 2018