Botanická vychádzka do oklia Malého hradiska nad Hájikom

Botanická vychádzka do oklia Malého hradiska nad Hájikom