DENNÍK RELAX - Výhodná dotácia na tepelné čerpadlo

Výhodná dotácia na tepelné čerpadlo

Vykurovanie domácnosti pomocou tepelných čerpadiel sa začína rozmáhať. Niet sa čomu čudovať, tepelné čerpadlá predstavujú ekologické zariadenia, ktoré nezasahujú do životného prostredia a svojou činnosťou ho negatívne nezaťažujú. Tepelné čerpadlá fungujú vďaka okolitým, voľne dostupným obnoviteľným zdrojom energií – voda, pôda a vzduch. Tepelné čerpadlá však nie sú určené len na vykurovanie a získavanie teplej úžitkovej vody, ale aj na chladenie. Tepelné čerpadlo teda dokáže nielen odoberať energie zvonka a odovzdať ich dovnútra, ale aj naopak. Vďaka schopnosti odoberať energiu zvnútra domu a odovzdať ju von do prostredia sa tieto zariadenia osvedčili aj ako klimatizácia. V rámci programu, ktorý je určený na podporu inštalácie tepelných čerpadiel do domácnosti vznikla dotácia na tepelné čerpadlo.

Medzi výkonnejšie a ekologickejšie tradičné vykurovacie zariadenia zaraďujeme plynové kondenzačné kotly. Tepelné čerpadlá v porovnaní s týmito zariadeniami pracujú v priemere až o 20% efektívnejšie. Tepelné čerpadlá však patria medzi drahšie zariadenia, čo viacerých odrádza od ich obstarania. Dotácia na tepelné čerpadlo robí tieto zariadenia prístupnejšími. Vďaka dotácii sa obstarávacie náklady na tepelné čerpadlo znížia na rovnakú úroveň, aké sú potrebné v prípade obstarania plynového kotla. Obstarávacie náklady zníži získaná poukážka.
Ak má domácnosť záujem o získanie podpory, vopred musí vedieť, aký bude inštalovaný výkon zariadenia, pretože ten je rozhodujúcim faktorom v prípade určenia výšky podpory. Dôležitým krokom je aj výber zhotoviteľa. Nie všetkých zhotoviteľov tepelných čerpadiel možno zaradiť medzi oprávnených. Existuje presný zoznam tých, ktorí patria medzi oprávnených zhotoviteľov tepelných čerpadiel a inštalácia zariadenia od nich im bude preplatená. Ak je dotácia na tepelné čerpadlo udelená, o jej preplatenie sa postará samotný zhotoviteľ zariadenia. Podmienkou však ostáva odovzdanie poukážky do vopred stanoveného dátumu.

Ako už bolo spomenuté, dotácia na tepelné čerpadlo sa odovzdáva vo forme poukážky. Zo získanej poukážky je možné hradiť obstaranie samotného tepelného čerpadla, ale aj jeho jednotlivých súčastí (akumulačný zásobník na vodu, zemné vrty, obehové čerpadlo či expanzná nádoba). Rovnako tiež existuje možnosť úhrady nákladov spojených s uvedením zariadenia do prevádzky (revízie zariadenia, skúšky a podobne). Dotácia na tepelné čerpadlo dokáže znížiť obstarávacie náklady až o takmer 1/3. Maximálna výška podpory je stanovená na sumu 3700 Eur. Návratnosť vynaložených investícii je rýchla, zariadenie si nevyžaduje takmer žiadne dodatočné náklady potrebné na jeho činnosť.

Dotácia na tepelné čerpadlo je určená jednak pre nízkoenergetické novostavby, ale aj pre staršie domy po rekonštrukcii, ktoré spĺňajú všetky technické parametre. Dotácia na tepelné čerpadlo je určená pre všetkých, ktorí majú o toto zariadenie záujem, avšak jeho vyššia obstarávacia cena ich stále odrádza.