DENNÍK RELAX - Máte doma dve deti? Nevybudujte v nich žiarlivosť a vyvarujte sa týchto chýb

Máte doma dve deti? Nevybudujte v nich žiarlivosť a vyvarujte sa týchto chýb

Dve deti v dnešnej dobe nie sú ešte žiadna rarita. Názory na to, aký vekový rozdiel je ideálny, sú rôzne. Nuž, je jedno, koľko majú deti rokov, súrodenecká žiarlivosť nie je nič výnimočné. Aby sme sa vyvarovali chýb pri takýchto problémoch, požiadali sme o pomoc psychologičku PhDr. Evu Krkoškovú z ambulancie klinickej psychológie.
 

  • Príchod nového súrodenca

Žiarlivosť dieťaťa po narodení súrodenca je prirodzeným javom, pretože staršie dieťa prichádza o časť pozornosti, ktorá mu dovtedy patrila. „Tým sa dostáva sa do situácie, kedy pozoruje, že rodičia a hlavne mamička sa stará o nového člena rodiny a nemôže hneď reagovať na jeho požiadavky. Môže mať pocit, že už nie je milované. Postupne sa však so zmenou vysporiada. Narodenie súrodenca je vývinovou úlohou, s ktorou si malý človek musí poradiť ako najlepšie vie. Informovaní rodičia mu môžu byť významnou podporou.“ hovorí na začiatok psychologička.
 

  • Očakávanie vs.realita

„V čase očakávania dieťaťa sa snažia pripraviť a motivovať staršieho potomka sľubmi, že sa budú spolu hrať a že budú kamaráti. Realita po pôrode je iná. S novorodencom a dojčaťom sa nedá hrať, nie je rovnocenným partnerom, takže predstavuje skôr sklamanie, či frustráciu.“ Objasňuje nám odborníčka. „Riešením je, že sa snažíme pripraviť skôr na skutočnosť, že bude mať súrodenca, ktorý bude maličký a my sa spolu budeme o neho starať. Po jeho narodení zahŕňame staršie dieťa prejavmi lásky.“ Dodáva ešte PhDr. Eva Krkošková.
 

  • Spory o hračku

Častým a každodenným problémom, ktorému musia rodičia čeliť, sú spory o hračky či iné predmety. „V situácii konfliktov, napríklad sporu o hračku, žiadajú staršie dieťa, aby ustúpilo mladšiemu. Často s odôvodnením, že je staršie a rozumnejšie. Deti však očakávajú spravodlivosť, rovnocenný prístup. Nie sú natoľko rozumné, aby si uvedomovali vekové špecifiká mladších súrodencov. Riešením môže byť, že  v konfliktoch uprednostníte aj staršie dieťa a mladšie sa snažíme zabaviť niečím iným, pretože jeho pozornosť sa ľahšie odpúta.“ pridáva cenné rady odborníčka.
 

  • Väčší vekový rozdiel

Ak máte doma väčší vekový rozdiel, stáva sa, že rodičia popustia od svojich zásad, ktoré budovali pri staršom súrodencovi. A hneď je oheň na streche. Aj tu máme pre vás radu. „V prípade väčšieho vekového rozdielu vnímajú staršie deti ako nespravodlivosť, že rodičia medzičasom zmenili výchovný prístup. Napríklad, ak mladšie dieťa môže chodiť spávať neskôr, než v tom veku chodilo ono, nemusí zvládať rovnaké úlohy a zadania. O probléme treba s deťmi hovoriť, vysvetliť dôvod zmeneného prístupu, ak sa dá, zachovať rovnaký výchovný prístup k obom deťom.“
 

„Častým problémom býva aj to, že sa starším deťom nevytvorí priestor na vlastné vzťahy a hry, pretože im rodičia dajú na starosť mladších súrodencov. Preto treba kombinovať obidva prístupy. Pomoc mladšiemu využiť na podporu sebadôvery, sebaúcty a samostatnosti rozvíjajúcej sa osobnosti staršieho. Účinné je aj ocenenie a vyjadrenie vďaky za pomoc.“ dodáva na záver psychologička.
 
 

Autor fotografie:www.pixabay.com